Material

Lektionsplan – Disposition för en lektion utifrån materialet.


Vilka läroämnen och kurser lämpar sig materialet för? – Tillämpning av materialet i olika läroämnen i enlighet med läroplanerna för grundskolan och gymnasiet.


Spela Kahoot-minispelen!
Innehåller också de frågesport för lektionen.


Prezi-presentation: Hur går det, världen?
En visualiserad presentation som inledning till lektionen (i synnerhet för högstadiet och gymnasiet).


Fotoalbum om utvecklingssamarbete – Inledning till lektionen eller för grupparbete.


Temadagar om Agenda 2030 – lärarens handbok

En stor mängd uppgifter om de globala målen för hållbar utveckling, som kan användas på lektionen, under temadagar eller för mångvetenskapliga lärområden. För åk 1–3 och 4–9.


Videon: Superhjältar och hållbar utveckling 2030 – Inledning till lektionen.


Material som går att skriva ut och beställa

Symboler för de globala målen för hållbar utveckling – Med och utan text, med tanke på uppgifterna.


Affischer och infokort om de globala målen för hållbar utveckling – För diskussion om de globala målen.

UM Publikationstjänst kan du bland annat beställa affischer om de globala målen och tidningen Kehitys-Utveckling.


Beställ nyhetsbrev

Är du intresserad av att behandla globala utvecklingsfrågor i undervisningen?
Beställ nyhetsbrevet Världen 2030 så får du fräscha idéer och inspiration till ditt arbete några gånger i året!

*E-postadress är obligatorisk information.

Behandling av personuppgifter när du beställer nyhetsbrev