Lektionsplan

1. Starta timmen med video eller Prezi-presentation

  • börja lektionen med att visa Prezi-presentationen eller den korta videon Superhjältar och hållbar utveckling. Både videon och presentationen finns på lärarens egen sida på webbplatsen Världen 2030: https://maailma2030.fi/sv/till-lararen/material/
  • Videon och Prezin ger en grundläggande introduktion till globala utvecklingsfrågor som man sedan kan behandla mer ingående med hjälp av materialet på webbplatsen. Välj den inledning som bäst passar din grupp och de uppgifter ni ska utföra.

2. Uppgifter och informationssökning (20–45 min.)

  • På webbplatsen Världen 2030 finns det olika tematiska sidor och där hittar du också uppgifter kring varje tema. Det finns uppgifter att göra enskilt, i par eller i grupp och diskussions- och debattämnen för hela klassen.
  • Trots att uppgifterna är indelade i två svårighetsgrader antingen för lågstadieelever eller för högstadie- och gymnasieelever kan de anpassas till elever i alla åldrar.
  • Välj de uppgifter som passar din lektion och grupp bäst och instruera eleverna i att använda webbplatsen.
  • Om du vill kan du skriva ut webbtexterna åt eleverna.
  • Använd gärna frågesporten med sant&falskt-påståenden och länkarna till olika videor på webbplatsen.

3. Sammanfattning och slutdiskussion

Reservera tid för sammanfattning och slutdiskussion med hela klassen.