Ulkoministeriön maapallografiikka

Världen 2030

De globala målen för hållbar utveckling – Finland och det globala syd

 

Finland stöder utvecklingen runt om i världen

Finland stöder utvecklingen runt om i världen

Finlands bilaterala partnerländer
Finland stöder också de här länderna