Utrikesministeriets material om global utveckling som handlar om målen för hållbar utveckling och Finlands utvecklingssamarbete.

Liisa Takala / UM

Jämlikhet för alla

Ingenstans i världen råder fullständig jämställdhet. Temat handlar om likabehandling och de utmaningar som hänger samman med likabehandlingsfrågorna.
Alex Kamweru / UM

Förändras världen till det bättre?

Det är många som tänker att världen ligger risigt till. Hur ser utvecklingen ut på lång sikt?
Yangon, Myanmar 2017. Ville Palonen/UM

Välfungerande samhällen

I ett fungerande samhälle har människor möjlighet att påverka, arbeta och få social- och hälsovårdstjänster.
Lehtikuva / AFP Photo / Tony Karumba

Mer flyktingar än någonsin

Många människor i världen är tvungna att lämna sina hem på grund av krig, våld, förföljelse eller klimatförändringar. Vad betyder flyktingskap och hur är det att leva i ett flyktingläger?
Mosadaq Muhannad Qadan / Studio Havana

Alla ska få bra undervisning

En del av barnen i utvecklingsländerna lär sig inte ens att läsa eller räkna trots att de går i skola. Vad är orsakerna till denna globala inlärningskris?
  Milma Kettunen / UM

  Skogarna och klimatförändringarna

  Världens skogar är hotade. Vilken roll har skogarna när det gäller att motverka klimatförändringar?
  Finnfund

  Energi och klimatförändringarna

  När man producerar mer förnybar energi kan man både förbättra människans livskvalitet och bekämpa klimatförändringar.
  © UNICEF/UN0712685/Pham Ha Duy Linh

  Flyktingar och klimatförändringar

  Hur påverkar klimatförändringarna migrationen?
  Liisa Takala / UM

  Maten och klimatförändringarna

  Klimatförändringarna påverkar livsmedelstryggheten. Utmaningarna kan hanteras genom att utveckla bättre sätt att producera mat.
  © UNICEF/UN0631304

  Klimatförändringar och utveckling

  Klimatförändringar påverkar människors liv överallt i världen på olika sätt. Hur bidrar utvecklingssamarbetet till att lösa de utmaningar som klimatförändringarna medför?

   Videokirjasto

   Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.
   Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

   Finland stöder utvecklingen runt om i världen

   Karta om länder som Finland stöder

   Finlands bilaterala partnerländer
   I Afrika: Etiopien, Kenya, Moçambique, Somalia, Tanzania
   I Asien: Kirgizistan, Nepal, Tadzjikistan, Ukraina och Uzbekistan
   I Mellanöster: Palestinska området

   Finland stöder också de här länderna och regionerna
   Afghanistan, Myanmar, Zambia, Vietnam, område för effekterna av Syriens kris, Mellanöster och Nordafrika