Videobibliotek

Här har vi samlat alla videor som finns på webbplatsen Världen 2030 på ett ställe. Här finns också korta beskrivningar av deras innehåll. Du kan kolla videorna enligt tema eller få en överblick av alla videor på sidan. Videorna är korta, i allmänhet 1-4 minuter långa.


Agenda 2030

Superhjältar och hållbar utveckling 2030

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

En värld utan fattigdom och hunger. En värld med jämställdhet och där naturresurserna används hållbart. Låter det som ett uppdrag för en superhjälte? Kanske det, men det är just det som de globala målen för hållbar utveckling handlar om.

Videons språk: svenska (text)
Textning: svenska (klicka på textningsikonen)
Producent: utrikesministeriet, 2015

Sustainable Development Goals (rap)

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

FN arbetar för fred och hållbar utveckling i hela världen. Det är inte en liten uppgift, men på den här två minuter långa hip hop-videon ryms alla FN:s 17 globala målen för hållbar utveckling. Bildmaterialet till rapvideon kommer från olika håll i världen.

Videons språk: engelska
Textning: engelska, spanska (klicka på textningsikonen)
Producent: FN, 2017

Utvecklingssamarbetets resultat: ekonomi och arbete

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Det går endast att avskaffa fattigdomen med hjälp av anständiga jobb och tillräcklig utkomst. Finlands utvecklingssamarbete främjar global utveckling. I Zambia, med FN-organens stöd har det skapats 3 000 nya jobb, särskilt för ungdomar.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018


Världen förändras till det bättre

Utvecklingssamarbetets resultat: vatten och energi

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Sedan 1990 har 2,6 miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten och 85 procent av världens befolkning har idag elektricitet. Finlands utvecklingssamarbete har gett resultat: till exempel i Etiopien har över 4 miljoner människor fått rent dricksvatten och ordentliga toaletter. 

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

Röjning av minor

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Efter en väpnad konflikt kan det finnas minor och andra sprängämnen kvar i marken. Med Finlands stöd har det röjts sprängämnen i Afghanistan, Irak, Somalia, Syrien och Ukraina. Röjningen räddar människoliv och den är nödvändig för att samhället ska kunna byggas upp igen.

Videons språk: svenska
Producent: utrikesministeriet, 2020


Alla ska få bra undervisning

Utbildning av hög kvalitet är en förutsättning för hållbar utveckling

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Genom sitt utvecklingssamarbete främjar Finland grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tack vare Finlands stöd får fler flickor börja skolan, fler ungdomar får utbildning på andra stadiet och fler barn med funktionsnedsättning får undervisning. Också tillgången till läromedel och lärarnas yrkeskompetens har förbättrats.
 
Videons språk: svenska Textning: svenska
Producent: utrikesministeriet, 2021


Finland i utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitiken skapar en bättre värld

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Vad handlar Finlands utvecklingspolitik om? Varför deltar vi i utvecklingssamarbete? På videon presenteras grunderna för Finlands utvecklingspolitik i korthet.

Videons språk: svenska
Textning: svenska
Producent: utrikesministeriet, 2021

Finlands utvecklingssamarbete i Nepal

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Finlands utvecklingssamarbete inleds 1983. Vad som har uppnåtts?

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2021

Finlands utvecklingssamarbete i Moçambique

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Finland har redan i 45 år understött utvecklingen i sitt partnerland Moçambique. Landet har tagit ett stort kliv framåt under de senaste årtiondena. Barndödligheten har gått ner och den förväntade livslängden har gått upp. 1975 kunde endast 3 procent av befolkningen läsa, idag är andelen upp i 61 procent.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Rent vatten och sanitet

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Finland och EU stöder ett vattenförsörjningsprojekt i västligaste Nepal. Där leds vatten till byarna från vattenkällor i bergen på flera kilometers avstånd. I projektet byggs det handtvättställ och toaletter i skolor, vilket främjar flickornas skolgång.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Vattenprojektet i Nepal

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Videons språk: nepali. Textning: engelska
Producent: FCG, 2022


Välfungerande samhällen

Finlands vatten- och avloppsprojekt i Vietnam

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Finland och Vietnam har samarbetat sedan 1980-talet för rent dricksvatten och fungerande vatten- och avloppstjänster. Det har förbättrat hygienen och avloppshanteringen i städerna och hjälpt storstädernas utveckling, till exempel Hanois ekonomiska tillväxt.

Videons språk: finska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2017

Finland främjar barns möjligheter att gå i skola i Syrien

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Det syriska inbördeskriget avbröt skolgången för 2,8 miljoner barn. År 2018 understödde Finland skolgången för barn i Syrien och Jordanien med 5 miljoner euro genom Unicef. Med hjälp av stödet upprustades skolor och införskaffades skolmaterial. De mest utsatta konfliktområdena fick särskilt stöd.

Videons språk: finska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

Utvecklingssamarbetets resultat: utbildning och demokrati

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Finland främjar demokratiska och välfungerande samhällen. En bra grundskola ger barnen färdigheter för fortsatta studier, arbetslivet och ett aktivt medborgarskap. Med Finlands stöd utbildas till exempel lokalpolitiker om demokrati och politikens grunder i Myanmar.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Finland har understött utvecklingen i sitt partnerland Etiopien sedan 1967. Finlands stöd har bland annat bidragit till att barndödligheten har sjunkit rejält och att 85 procent av barnen börjar skolan. 1967 var det bara 3 procent av barnen som gick i skola.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020


Mer flyktingar än någonsin

Hemma i Dadaab

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

I flyktinglägret Dadaab i Kenya bor hundra tusentals människor. De flesta är somalier som flytt undan landets inbördeskrig. Systrarna Fatouma 12 år och Bishara 7 år har bott i Dadaab hela sitt liv. I den här 360-videon får du titta in i flyktinglägret med systrarnas ögon.

Videons språk: finska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

Vem är flykting?

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Flyktingar är vanliga människor som lever under ovanliga förhållanden. De är inte trygga i sitt eget hemland och därför har de flytt för att finna trygghet. En del har svåra trauman. Till all lycka finns det internationell lagstiftning som skyddar flyktingar.

Videons språk: finska
Producent: UNHCR, 2019


Jämlikhet för alla

Rätten att vara jag

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Nepalesiska ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar förändring. De aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer uppmuntrar unga att ifrågasätta diskriminerande attityder och att prata högt om de utmaningar de ställs inför. 

Videons språk: nepali/engelska
Textning: finska, svenska, engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: Dagsverke rf, 2020

Kvinnors och flickors rättigheter och ställning

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Finland främjar kvinnors och flickors ställning och stärker deras rättigheter genom att finansiera jämlikhetsåtgärder, bistå med sakkunnighjälp och politiskt stöd i partnerländerna samt genom att samarbeta med civilsamhället och multilaterala samarbetspartner.

Videons språk: svenska
Producent: utrikesministeriet, 2022

Mens

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Föreställningar och traditioner gällande mens och förlossning begränsar fortfarande flickors och kvinnors liv runt om världen. Finlands och EU:s vattenprojekt i västligaste Nepal bygger toaletter i skolor, sprider information och påverkar beslutsfattandet för att förbättra kvinnornas ställning.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020


Klimatförändringen och utveckling

Klimatatgarder genom utvecklingssamarbete

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Genom utvecklingssamarbete stöder Finland utvecklingsländernas klimatåtgärder. I de utmaningar som klimatförändringen innebär är det nödvändigt med globalt samarbete.

Videons språk: svenska
Textning: svenska
Producent: utrikesministeriet, 2021

Environment and Climate Change

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

På grund av klimatförändringen antas Marshallöarna hamna under havsnivån. Ett EU-finansierat projekt sprider kunskap om klimatförändringar och hjälper människor att förbereda sig på följderna. Syftet är också att förebygga okontrollerad migration. 

Videons språk: engelska
Textning: engelska
Producent: EU, 2020

Young activist cleans up in Bangladesh | UNICEF

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Tahsin från Bangladesh har inrättat en ungdomsorganisation vid namn Lal Sabuj Society. Organisationen planterar träd, ordnar städevenemang, främjar en minskad användning av engångsplast och uppmuntrar alla att arbeta för klimatet.

Videons språk: engelska
Textning: engelska
Producent: Unicef, 2020

Solving the climate crisis through common effort | Världen i byn 2022

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Längden 36 min.

Videons språk: engelska
Textning: engelska
Producent: utrikesministeriet, 2022

Klimat – EU Climate Change (spellist)

Vid klimatkonferensen i Paris 2015 kom 195 länder överens om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. På den här spellistan har vi samlat olika videor producerade av EU om klimatförändringen och hur den bekämpas. Ungdomar runt om i Europa berättar om vad de gör för klimatarbete i sina hemländer. Spellistan uppdateras.

Se alla videor på Youtube. Spellistan öppnas i en ny flik.

Videornas språk: olika
Textning: svenska
Producent: EU Climate Action (uppdaterar listan)

Parisavtalet

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.


Vi bekämpar klimatförändringen tillsammans: Vappu från Finland

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.


Vi bekämpar klimatförändringen tillsammans: Carolina från Portugal

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.


Vi bekämpar klimatförändringen tillsammans: Paolo från Italien

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Ren energi

Ren energi

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

På landsbygden i Nepal förbrukar traditionella spisar mycket ved. Röken orsakar sjukdomar i andningsorganen. Nu har över 15 000 hushåll skaffat en bättre spis. I projektet byggs också fem småskaliga vattenkraftverk som ger el åt 21 000 människor. 

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Manufacturing energy-efficient stoves in Kenya

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

I Afrika söder om Sahara är matlagningen till stor del beroende av träkol. Detta blir dyrt för familjerna, det förbrukar skog och orsakar hälsoproblem. Sedan 2014 har en kenyansk fabrik tillverkat energieffektiva spisar. Fabriken byggdes med stöd av ett partnerskapsprogram som stöds av Finland.

Videons språk: engelska
Textning: engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: utrikesministeriet, 2020


Hur kan jag påverka?

Världens största lektion, del 2

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Hur kan vi uppnå de globala målen för hållbar utveckling före 2030? Videon handlar om hur ungdomar i Istanbul, Indien, USA och Jordanien lever på ett hållbart sätt och påverkar beslutsfattare.

Videons språk: svenska
Textning: svenska
Producent: Finlands Unicef, 2017

Ishika – Rätten att vara jag

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

På videon berättar 15-åriga Ishika om hur nepalesiska ungdomar skapar förändring i samhället genom skolans elevkår. De sätter upp gatuteater, talar på radion och ordnar kampanjer för att minska diskrimineringen.

Videons språk: engelska
Textning: svenska, finska, engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: Dagsverke rf, 2020

Just a Kid | UNICEF

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Hur kan barn påverka? Unicefs video om barnens rättigheter handlar om hur barn kan orsaka också stora förändringar. Videon presenterar simmaren Yusra Mardini som räddar flyktingar, Malala Yousafzai som försvarar flickors rättigheter och klimataktivisten Greta Thunberg.

Videons språk: engelska
Textning: engelska
Producent: Unicef, 2019

Framtidens värld | Världen i byn 2021

Sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet, jotta voit katsoa tätä upotettua videosisältöä. Tai katso video täältä.

Vad gör Finland för att de ungas röst ska bli hörd? Iida Silfverhuth och Joanna Slama från nätverket Changemaker intervjuar utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari under festivalen Världen i byn. Frågorna gäller klimatförändringen, internet och de ungas möjligheter att påverka. Längden 30 min.

Språk: finska, Textning: svenska (klicka på textningsikonen)
Producent: utrikesministeriet, 2021


Close Bitnami banner
Bitnami