Videobibliotek

Här har vi samlat alla videor som finns på webbplatsen Världen 2030 på ett ställe. Här finns också korta beskrivningar av deras innehåll. Du kan kolla videorna enligt tema eller få en överblick av alla videor på sidan. Videorna är korta, i allmänhet 1-4 minuter långa.


Agenda 2030

Superhjältar och hållbar utveckling 2030

En värld utan fattigdom och hunger. En värld med jämställdhet och där naturresurserna används hållbart. Låter det som ett uppdrag för en superhjälte? Kanske det, men det är just det som de globala målen för hållbar utveckling handlar om.

Videons språk: svenska (text)
Textning: svenska (klicka på textningsikonen)
Producent: utrikesministeriet, 2015

Sustainable Development Goals (rap)

FN arbetar för fred och hållbar utveckling i hela världen. Det är inte en liten uppgift, men på den här två minuter långa hip hop-videon ryms alla FN:s 17 globala målen för hållbar utveckling. Bildmaterialet till rapvideon kommer från olika håll i världen.

Videons språk: engelska
Textning: engelska, spanska (klicka på textningsikonen)
Producent: FN, 2017

Utvecklingssamarbetets resultat: ekonomi och arbete

Det går endast att avskaffa fattigdomen med hjälp av anständiga jobb och tillräcklig utkomst. Finlands utvecklingssamarbete främjar global utveckling. I Zambia, med FN-organens stöd har det skapats 3 000 nya jobb, särskilt för ungdomar.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018


Världen förändras till det bättre

Utvecklingssamarbetets resultat: vatten och energi

Sedan 1990 har 2,6 miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten och 85 procent av världens befolkning har idag elektricitet. Finlands utvecklingssamarbete har gett resultat: till exempel i Etiopien har över 4 miljoner människor fått rent dricksvatten och ordentliga toaletter. 

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

EU Covid19 aid on its way to third countries

EU-kommissionen och EU-länderna har sammanställt ett biståndspaket för att hjälpa utvecklingsländer i kampen mot coronaviruset. Stödet går bland annat till hälso- och sjukvård och till företagare som drabbas av den ekonomiska krisen.

Videons språk: engelska
Textning: engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: EU, 2020

Coronavirus disease (COVID-19)

Vad vet vi om coronaviruset? På den här videon av Världshälsoorganisationen WHO får du lära dig vad vi vet om coronavirusets ursprung, dess spridning, hur det smittar, symptom, testning och vård. Du får också råd om hur man kan skydda sig för viruset och hur du ska gå till väga om du får något symptom.

Videons språk: engelska
Textning: engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: WHO, 2020

Röjning av minor

Efter en väpnad konflikt kan det finnas minor och andra sprängämnen kvar i marken. Med Finlands stöd har det röjts sprängämnen i Afghanistan, Irak, Somalia, Syrien och Ukraina. Röjningen räddar människoliv och den är nödvändig för att samhället ska kunna byggas upp igen.

Videons språk: svenska
Producent: utrikesministeriet, 2020


Alla ska få bra undervisning

Kids’ video diaries about life during Covid-19

Barn och unga från olika delar av världen berättar om sin vardag under coronapandemin. I videorna ser vi: Joakim (5) från Sydafrika, Saira (6) från Indien, Muna (10) från Yemen, Cornell (12) från Kongo, Zoe (16) från USA, Bashara (17) från Irak och Hannah (19) från Italien.

Videornas språk: engelska, arabiska, franska Textning: engelska
Producent: Unicef


Finland i utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitiken skapar en bättre värld

Vad handlar Finlands utvecklingspolitik om? Varför deltar vi i utvecklingssamarbete? På videon presenteras grunderna för Finlands utvecklingspolitik i korthet.

Videons språk: svenska
Textning: svenska
Producent: utrikesministeriet, 2021

Finlands utvecklingssamarbete i Nepal

Finlands utvecklingssamarbete inleds 1983. Vad som har uppnåtts?

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2021

Finlands utvecklingssamarbete i Moçambique

Finland har redan i 45 år understött utvecklingen i sitt partnerland Moçambique. Landet har tagit ett stort kliv framåt under de senaste årtiondena. Barndödligheten har gått ner och den förväntade livslängden har gått upp. 1975 kunde endast 3 procent av befolkningen läsa, idag är andelen upp i 61 procent.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien

Finland har understött utvecklingen i sitt partnerland Etiopien sedan 1967. Finlands stöd har bland annat bidragit till att barndödligheten har sjunkit rejält och att 85 procent av barnen börjar skolan. 1967 var det bara 3 procent av barnen som gick i skola.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Från opium till kaffeodling i Myanmar

Myanmar är världens näst största opiumproducent. Avverkning av skog för nya vallmofält påskyndar Myanmars avskogning. Med Finlands stöd till FN:s kontor för narkotika och brottsförebyggande UNODC understöds kaffeodling i delstaten Shan.

Videons språk: finska
Textning: svenska, finska (klicka på textningsikonen)
Producent: utrikesministeriet, 2017

Rent vatten och sanitet

Finland och EU stöder ett vattenförsörjningsprojekt i västligaste Nepal. Där leds vatten till byarna från vattenkällor i bergen på flera kilometers avstånd. I projektet byggs det handtvättställ och toaletter i skolor, vilket främjar flickornas skolgång.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020


Välfungerande samhällen

Finlands vatten- och avloppsprojekt i Vietnam

Finland och Vietnam har samarbetat sedan 1980-talet för rent dricksvatten och fungerande vatten- och avloppstjänster. Det har förbättrat hygienen och avloppshanteringen i städerna och hjälpt storstädernas utveckling, till exempel Hanois ekonomiska tillväxt.

Videons språk: finska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2017

Suomi tukee koulunkäyntiä Syyriassa

Det syriska inbördeskriget avbröt skolgången för 2,8 miljoner barn. År 2018 understödde Finland skolgången för barn i Syrien och Jordanien med 5 miljoner euro genom Unicef. Med hjälp av stödet upprustades skolor och införskaffades skolmaterial. De mest utsatta konfliktområdena fick särskilt stöd.

Videons språk: finska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

Utvecklingssamarbetets resultat: utbildning och demokrati

Finland främjar demokratiska och välfungerande samhällen. En bra grundskola ger barnen färdigheter för fortsatta studier, arbetslivet och ett aktivt medborgarskap. Med Finlands stöd utbildas till exempel lokalpolitiker om demokrati och politikens grunder i Myanmar.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Meidän tulevaisuus, osa 2: Puhdas vesi ja sanitaatio & terveyttä ja hyvinvointia

I Unicefs video frågas det ”Hur mycket plaskar du?” Rent vatten är ingen självklarhet. Endast i 38 av världens länder är kranvattnet drickbart, och varje dag dör kring 1 000 barn i någon sjukdom som orsakats av smutsigt vatten.

Videons språk: finska
Producent: Finlands Unicef, 2017Mer flyktingar än någonsin

Kotona Dadaabissa

I flyktinglägret Dadaab i Kenya bor hundra tusentals människor. De flesta är somalier som flytt undan landets inbördeskrig. Systrarna Fatouma 12 år och Bishara 7 år har bott i Dadaab hela sitt liv. I den här 360-videon får du titta in i flyktinglägret med systrarnas ögon.

Videons språk: finska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

Utvecklingssamarbetets resultat: humanitärt bistånd

Behovet av humanitärt bistånd växer. Finland stöder människor under och efter kriser. Hjälpen förs fram av bl.a. FN:s flyktingkommissariat UNHCR och livsmedelsprogrammet WFP, barnfonden Unicef och Röda Korset.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

Kuka on pakolainen?

Flyktingar är vanliga människor som lever under ovanliga förhållanden. De är inte trygga i sitt eget hemland och därför har de flytt för att finna trygghet. En del har svåra trauman. Till all lycka finns det internationell lagstiftning som skyddar flyktingar

Videons språk: finska
Producent: UNHCR, 2019


Jämlikhet för alla

Meidän tulevaisuus: sukupuolten tasa-arvo

I den här delen av Finlands Unicefs videoserie Vår framtid funderar ungdomar på jämställdheten mellan kvinnor och män i Finland och i andra länder. Du ser också youtubern Roni Bäck som i egenskap av studiehandledare intervjuar elever på sin mottagning. Finland är ju ett jämställt land – eller är det?

Videons språk: finska
Producent: Finlands Unicef, 2017

Mens

Föreställningar och traditioner gällande mens och förlossning begränsar fortfarande flickors och kvinnors liv runt om världen. Finlands och EU:s vattenprojekt i västligaste Nepal bygger toaletter i skolor, sprider information och påverkar beslutsfattandet för att förbättra kvinnornas ställning.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Rätten att vara jag

Nepalesiska ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar förändring. De aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer uppmuntrar unga att ifrågasätta diskriminerande attityder och att prata högt om de utmaningar de ställs inför. 

Videons språk: nepali/engelska
Textning: finska, svenska, engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: Dagsverke rf, 2020


Klimatförändringen och utveckling

Utvecklingssamarbetets resultat: klimatarbete

Klimatförändringen kräver åtgärder i hela världen. Finland stöder utvecklingsländernas åtgärder för att bromsa klimatförändringar och anpassa sig till dem. Hållbara energikällor stöder hållbart skogsbruk och hjälper småbrukare att förbättra sin produktivitet.

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2018

Klimatförändringarna – orsak och verkan (SV)

Professor Hans Joachim Schellnhuber, direktör för Potsdams institut för forskning om klimatpåverkan, förklarar orsakerna till klimatförändringarna, vilka konsekvenser de får och vad vi kan göra för att stoppa dem.

Videons språk: svenska
Textning: svenska, engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: EU Climate Action, 2018

Vad menas med växthuseffekten?

Vad menas med växthuseffekteten? Vad är fossila bränslen och varför är ozonskiktet så viktigt? I videon går vi igenom grundläggande begrepp som gäller klimatförändringen och förklarar hur människans verksamhet orsakar global uppvärmning.

Videons språk: svenska
Producent: ILT Inläsningstjänst, Sverige

Environment and Climate Change

På grund av klimatförändringen antas Marshallöarna hamna under havsnivån. Ett EU-finansierat projekt sprider kunskap om klimatförändringar och hjälper människor att förbereda sig på följderna. Syftet är också att förebygga okontrollerad migration. 

Videons språk: engelska
Textning: engelska
Producent: EU, 2020

Klimat – EU Climate Change (spellist)

Vid klimatkonferensen i Paris 2015 kom 195 länder överens om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. På den här spellistan har vi samlat olika videor producerade av EU om klimatförändringen och hur den bekämpas. Ungdomar runt om i Europa berättar om vad de gör för klimatarbete i sina hemländer. Spellistan uppdateras.

Se alla videor på Youtube. Spellistan öppnas i en ny flik.

Videornas språk: olika
Textning: svenska
Producent: EU Climate Action (uppdaterar listan)

Parisavtalet


Vi bekämpar klimatförändringen tillsammans: Vappu från Finland


Vi bekämpar klimatförändringen tillsammans: Carolina från Portugal


Vi bekämpar klimatförändringen tillsammans: Paolo från Italien


Ren energi

Ren energi

På landsbygden i Nepal förbrukar traditionella spisar mycket ved. Röken orsakar sjukdomar i andningsorganen. Nu har över 15 000 hushåll skaffat en bättre spis. I projektet byggs också fem småskaliga vattenkraftverk som ger el åt 21 000 människor. 

Videons språk: svenska (text)
Producent: utrikesministeriet, 2020

Manufacturing energy-efficient stoves in Kenya

I Afrika söder om Sahara är matlagningen till stor del beroende av träkol. Detta blir dyrt för familjerna, det förbrukar skog och orsakar hälsoproblem. Sedan 2014 har en kenyansk fabrik tillverkat energieffektiva spisar. Fabriken byggdes med stöd av ett partnerskapsprogram som stöds av Finland.

Videons språk: engelska
Textning: engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: utrikesministeriet, 2020


Hur kan jag påverka?

Världens största lektion, del 2

Hur kan vi uppnå de globala målen för hållbar utveckling före 2030? Videon handlar om hur ungdomar i Istanbul, Indien, USA och Jordanien lever på ett hållbart sätt och påverkar beslutsfattare.

Videons språk: svenska
Textning: svenska
Producent: Finlands Unicef, 2017

Ishika – Rätten att vara jag

På videon berättar 15-åriga Ishika om hur nepalesiska ungdomar skapar förändring i samhället genom skolans elevkår. De sätter upp gatuteater, talar på radion och ordnar kampanjer för att minska diskrimineringen.

Videons språk: engelska
Textning: svenska, finska, engelska (klicka på textningsikonen)
Producent: Dagsverke rf, 2020

Just a Kid | UNICEF

Hur kan barn påverka? Unicefs video om barnens rättigheter handlar om hur barn kan orsaka också stora förändringar. Videon presenterar simmaren Yusra Mardini som räddar flyktingar, Malala Yousafzai som försvarar flickors rättigheter och klimataktivisten Greta Thunberg.

Videons språk: engelska
Textning: engelska
Producent: Unicef, 2019

Framtidens värld

Vad gör Finland för att de ungas röst ska bli hörd? Iida Silfverhuth och Joanna Slama från nätverket Changemaker intervjuar utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari under festivalen Världen i byn. Frågorna gäller klimatförändringen, internet och de ungas möjligheter att påverka. Längden 30 min.

Språk: finska, Textning: svenska (klicka på textningsikonen)
Producent: utrikesministeriet, 2021

Close Bitnami banner
Bitnami