Till läraren

Undervisningsmaterialet Världen 2030 är gjort för dig som är lärare i lågstadiet, högstadiet eller gymnasiet. Materialet kan tillämpas även i yrkesutbildning. Vi hoppas att det ska stödja dig i ditt arbete när du tar upp frågor som gäller global utveckling med eleverna.

Världen 2030 uppmuntrar diskussion om global utveckling, om hur man bygger upp ett fungerande samhälle och om utvecklingssamarbetes olika metoder, utmaningar och resultat. Vi erbjuder basinformation, länkar till bakgrundsmaterial och uppgifter för eleverna. 

Materialet kan användas i flera olika ämnen när man behandlar frågor som rör till exempel framtiden, hållbar utveckling eller aktivt medborgarskap. Världen 2030 kan också användas för projekt och grupparbeten eller inspirera till en temadag för hela skolan.

  • Lågstadiet: Modersmål, omgivningslära, livsåskådningskunskap, bildkonst
  • Högstadiet: Modersmål, geografi, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära
  • Gymnasiet: Modersmål, geografi, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, filosofi

Världen 2030 kan användas i flera olika ämnen när man behandlar frågor som rör till exempel framtiden, hållbar utveckling eller aktivt medborgarskap. Materialet kan också användas för projekt och grupparbeten eller inspirera till en temadag för hela skolan.


Lektionsplan Tillämpnin i olika läroämnen


Beställ nyhetsbrev

Är du intresserad av att behandla globala utvecklingsfrågor i undervisningen?
Beställ nyhetsbrevet Världen 2030 så får du fräscha idéer och inspiration till ditt arbete några gånger i året!

*E-postadress är obligatorisk information.

Behandling av personuppgifter när du beställer nyhetsbrev