Tillämpning i olika läroämnen

I vilka ämnen och kurser passar Världen 2030 in?

Lågstadiet: Modersmål, omgivningslära, livsåskådningskunskap, bildkonst
Högstadiet: Modersmål, geografi, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära
Gymnasiet: Modersmål, geografi, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, filosofi


Tillämpning av materialet i lågstadiet

Modersmål och litteratur

 • Att kommunicera
 • Att tolka texter
 • Att producera texter

Omgivningslära

 • Att reflektera över de grundläggande förutsättningarna för liv (åk 1–2)
 • Att träna en hållbar livsstil (åk 1–2)
 • På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld (åk 3–6)
 • Att bygga en hållbar framtid (åk 3–6)

Livsåskådningskunskap

 • Att växa till ett gott liv
 • Grunderna för ett gemensamt liv
 • Naturen och en hållbar framtid
 • Ett gott liv (åk 3–6)

Tillämpning av materialet i högstadiet

Kompetensområden:

 • Förmåga att tänka och lära sig (K1)
 • Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
 • Multilitteracitet (K4)
 • Digital kompetens (K5)
 • Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)

Modersmålet (innehållsområden):

 • Att kommunicera (I1)
 • Att tolka texter (I2)
 • Att producera texter (I3)
 • Att förstå språk, litteratur och kultur (I4)

Geografi (innehållsområden):

 • En aktuell, föränderlig värld (I2)
 • Människor och kulturer i världen (I5)
 • En hållbar livsstil och hållbar användning av naturresurser (I6)

Livsåskådningskunskap (innehållsområden):

 • Åskådning och kultur (I1)
 • Etikens grunder (I2)
 • De mänskliga rättigheterna och en hållbar framtid (I3)

Historia (innehållsområden):

 • Människor förändrar världen (I2)
 • Välfärdssamhällets uppbyggnad (I5)
 • Bakgrunden till dagens världspolitik (I6)

Samhällslära (innehållsområden):

 • Vardagskompetens och kontroll över det egna livet (I1)
 • Ett demokratiskt samhälle (I2)
 • Aktivt medborgarskap och påverkan (I3)

Tillämpning av materialet i gymnasiet

Kompetensområden:

 • Kommunikativ kompetens
 • Tvärvetenskaplig och kreativ kompetens
 • Samhällelig kompetens
 • Etisk kompetens och miljökompetens
 • Global och kulturell kompetens

Modersmål och litteratur:

 • MO1 Att tolka och producera text
 • MO5 Att tolka text 1
 • MO6 Att producera text 1
 • MO7 Kommunikation 2
 • MO10 Att producera text 2
 • MO11 Att tolka text 2

Finska:

 • FINA3 Hållbar framtid och vetenskap
 • FINA4 Medier och samhälle
 • FINA7 Skriftlig kommunikation
 • FIM3 Hållbar framtid och vetenskap
 • FIM4 Medier och samhälle
 • FIM7 Skriftlig kommunikation
 • FINB13 Media, samhälle och hållbar framtid
 • FINB17 Skriftlig kommunikation

Biologi:

 • BI3 Människans inverkan på ekosystemen

Geografi:

 • GE1 En värld i förändring
 • GE3 En gemensam värld

Filosofi:

 • FI2 Etik
 • FI3 Samhällsfilosofi

Historia:

 • HI1 Människa, miljö och historia
 • HI2 Internationella relationer
 • HI6 Globala kulturmöten

Samhällslära:

 • SL3 Finland, Europa och en värld i förändring

Livsåskådningskunskap:

 • LK2 Jag och samhället
 • LK6 Framtiden