Tillämpning i olika läroämnen

I vilka ämnen och kurser passar Världen 2030 in?

Lågstadiet: Modersmål, omgivningslära, livsåskådningskunskap, bildkonst
Högstadiet: Modersmål, geografi, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära
Gymnasiet: Modersmål, geografi, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, filosofi


Tillämpning av materialet i lågstadiet

Modersmål och litteratur

 • Att kommunicera
 • Att tolka texter
 • Att producera texter

Omgivningslära

 • Att reflektera över de grundläggande förutsättningarna för liv (åk 1–2)
 • Att träna en hållbar livsstil (åk 1–2)
 • På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld (åk 3–6)
 • Att bygga en hållbar framtid (åk 3–6)

Livsåskådningskunskap

 • Att växa till ett gott liv
 • Grunderna för ett gemensamt liv
 • Naturen och en hållbar framtid
 • Ett gott liv (åk 3–6)

Tillämpning av materialet i högstadiet

Kompetensområden:

 • Förmåga att tänka och lära sig (K1)
 • Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
 • Multilitteracitet (K4)
 • Digital kompetens (K5)
 • Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)

Modersmålet (innehållsområden):

 • Att kommunicera (I1)
 • Att tolka texter (I2)
 • Att producera texter (I3)
 • Att förstå språk, litteratur och kultur (I4)

Geografi (innehållsområden):

 • En aktuell, föränderlig värld (I2)
 • Människor och kulturer i världen (I5)
 • En hållbar livsstil och hållbar användning av naturresurser (I6)

Livsåskådningskunskap (innehållsområden):

 • Åskådning och kultur (I1)
 • Etikens grunder (I2)
 • De mänskliga rättigheterna och en hållbar framtid (I3)

Historia (innehållsområden):

 • Människor förändrar världen (I2)
 • Välfärdssamhällets uppbyggnad (I5)
 • Bakgrunden till dagens världspolitik (I6)

Samhällslära (innehållsområden):

 • Vardagskompetens och kontroll över det egna livet (I1)
 • Ett demokratiskt samhälle (I2)
 • Aktivt medborgarskap och påverkan (I3)

Tillämpning av materialet i gymnasiet

Modersmål och litteratur

 • 1. En värld av texter (MO1)
 • 2. Språk, kultur och identitet (MO2)
 • 4. Text och påverkan (MO4)
 • 5. Text och kontext (MO5)
 • 6. Berättelser i samtiden (MO6)
 • 7. Fördjupad skrivkompetens (MO8)
 • 9. Fördjupad läskompetens (MO9)

Geografi

 • 1. En värld i förändring (GE1)
 • 3. En gemensam värld (GE3)
 • 4. Geomedia – undersök, delta och påverka (GE4)

Livsåskådningskunskap

 • 2. Människan, identiteten och ett gott liv (LK2)
 • 3. Individen och samhället (LK 3)
 • 4. Kulturens inverkan på människans livsåskådning (LK4)
 • 6. Teknologi, världsåskådningar och mänsklighetens framtid (LK6)

Filosofi

 • 3. Samhällsfilosofi (FI3)

Historia

 • 1. Människan i en föränderlig omvärld (HI1)
 • 2. Internationella relationer (HI2)
 • 6. Globala kulturmöten (HI6)

Samhällslära

 • 1. Det finländska samhället (SL1)
 • 3. Finland, Europa och en värld i förändring (SL3)
Close Bitnami banner
Bitnami