Mer flyktingar än någonsin

Många människor i världen blir tvungna att lämna sina hem på grund av krig, våld eller förföljelse. Allt fler måste också flytta för att levnadsförhållandena i deras hemtrakter blivit omöjliga på grund av klimatförändringen.

År 2018 fanns det över 70 miljoner människor i världen som hade tvingats lämna sina hem. Av dem är 25,9 miljoner flyktingar i ett annat land, 41 miljoner är så kallade internflyktingar, det vill säga flyktingar inom sitt eget land, och 3,5 miljoner är asylsökande. Över hälften av alla flyktingar är barn.

85 procent av alla flyktingar lever i utvecklingsländer. Under de senaste åren har flest människor flytt undan krig och konflikter i Syren, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia. Många flyktingar har ingenstans att ta vägen och därför uppstår det enorma flyktingläger i närheten av deras krisdrabbade hemländer. Flyktinglägret Dadaab i Kenya, i närheten av Somalia, är ett exempel.

År 2017 fanns det flest flyktingar i Turkiet (3,8 miljoner), Jordanien (2,9 miljoner), Palestina (2,2 miljoner), Libanon (1,5 miljoner), Tyskland, (1,4 miljoner), Pakistan (1,4 miljoner), och Uganda (1,4). Bara en lite en del av världens flyktingar kommer till Europa.

Flyktingstatus kan beviljas en människa som är rädd att bli förföljd i sitt hemland till exempel på grund av sin etnicitet, sin religion eller sina politiska åsikter. Enligt FN:s flyktingkonvention får en flykting inte återsändas till ett land där hens liv eller frihet är hotade.

FN:s flyktingorgan (UNHCR) fastställer vilka flyktingar som är i allra störst behov av hjälp och föreslår att de, i praktiken en mycket liten del, tas emot som kvotflyktingar i olika mottagande länder.

Riksdagen beslutar varje år hur många kvotflyktingar Finlands ska ta emot. Antalet var länge 750 personer per år, men till exempel 2014 och 2015 höjdes flyktingkvoten tillfälligt till 1 050 på grund av den svåra situationen i Syrien.

En asylsökande är en person som söker trygghet, asyl, i ett främmande land, men som inte fått status som kvotflykting. När någon söker asyl i Finland är det Migrationsverket som avgör om personen har rätt till flyktingstatus och skydd.

Om förutsättningarna för asyl inte uppfylls, undersöker Migrationsverket också om personen har rätt till så kallat alternativt skydd. Det kan man till exempel beviljas om man hotas av dödsstraff eller tortyr i sitt hemland.

År 2018 sökte 4 548 personer asyl i Finland och över hälften av dem sökte asyl för andra gången. 43 procent av de som sökte fick asyl i Finland.

Varje dag tvingas 44 400 människor fly sina hem på grund av konflikter och förföljelse.

Källa: UNHCR

Sant eller falskt?

Frågan

Sant.
40 miljoner människor har tingats på flykt inom sitt eget hemland.

Frågan

Falskt.
De första flyktingarna kom från Chile år 1973.

Frågan

Falskt.
Det finns olika regler och system på olika flyktingläger. I Tanzania och Malawi behöver man till exempel ett tillstånd för att lämna flyktingläger. I Uganda bor människor i flyktingläger med arbetar utanför lägret.


Livet i flyktinglägret

Hur skulle det vara att leva hela sitt liv i ett flyktingläger? För miljoner av barn är det den enda erfarenheten av ett hem.

Flyktinglägret i Dadaab i Kenya ligger vid gränsen mot Somalia. I lägret bor uppskattningsvis 235 000 människor – fler än i till exempel Tammerfors. Dadaab är på flera sätt som en stor stad. Människorna får mat, skydd och hälsovård i lägret, barnen får gå i skola.

Enorma flyktingläger som Dadaab uppstår i närheten av svåra konflikter när stora mängder människor blir tvungna att fly från sina hem. Andra stora flyktingläger finns till exempel i Bangladesh, dit rohingya-befolkningen flytt från Myanmar, och i Jordanien, dit människor flytt kriget i Syrien.

Största delen av invånarna i lägret Dadaab, som inrättades 1991, är somalier som flytt kring och hungersnöd. Deras hemland har på grund av inbördeskrig och naturkatastrofer befunnit sig i kaos i flera årtionden. En del av flyktingarna har levt i lägret sedan det grundades, de har hunnit få barn och barnbarn i lägret. Lägret är indelat i fyra delar och i den nyaste delen bor de flyktingar som kommit efter 2011.

Människorna blir tvungna att bo kvar så länge i flyktinglägret eftersom de inte kan återvända till sina hem, men inte heller resa någon annanstans utan tillstånd. Världens rika länder tar inte emot tillräckligt med kvotflyktingar. FN:s flyktingkommissariat vill att västvärlden ska ta emot fler flyktingar från Dadaab.

2015 ville Kenya sända tillbaka flyktingarna till Somalia och planerade att stänga hela lägret, men landets högsta domstol bestämde att det var olagligt.

För att människor ska kunna återvända tryggt till Somalia måste samhället först bli stabilt och tryggt. Finland hjälper Somalia att bygga upp sitt samhälle på nytt genom utvecklingssamarbete, krishantering och humanitärt bistånd.

I lägret i Dadaab arbetar förutom FN flera andra humanitära organisationer. Fastän organisationerna försöker tillgodose flyktingarnas basbehov är förhållandena på lägret mycket otrygga. Finlands Röda Kors arbetar för att förbättra flyktingarnas hälsa och tillgången till rent vatten.

Materialet på den här sidan ger en inblick i vardagen i Dadaabs flyktingläger ur barnens perspektiv. Du kan titta på 360-videon direkt på datorn eller med VR-glasögon. På datorn kan du styra videon både med vänstra musknappen och med pilkontrollerna uppe i vänstra hörnet. Följ alltid tillverkarens åldersrekommendationer i fråga om VR-glasögon. Materialet har producerats i samarbete med Röda Korset.


Två leende unga syskoner Bisfara och FatoumaTvå leende unga syskoner Bisfara och Fatouma
Saara Mansikkamäki / SPR

Hemma i flyktinglägret

Sjuåriga Bishara och hennes storasyster Fatima har bott i flyktinglägret Dadaab hela sina liv. Deras mamma Abdia flydde från Somalia då hon väntade Fatima. Hon hade förlorat två barn, sin man och sitt ena ben i en bombattack. Flickornas hem är ett enkelt skjul med sandgolv. Den enda möbeln är en säng som de delar med sin mamma. Hurudana sorger och bekymmer har flyktinglägrets invånare? Och hurudana lekar och glädjeämnen?


Videon: Kotona Dadaabissa

Videoproduktionen: Maria Santto, Finlands Röda Korset

Läs mera:Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Gruppuppgift: Rita en karta

Se på 360°-videon om Bishara och Fatoumas liv i flyktinglägret och bekanta er med materialet om Dadaab på webbplatsen. Hur ser det ut på flyktinglägret? Rita en karta över familjens hem och levnadsmiljö. Var får de vatten och mat? Var finns latrin och tvättrum? Var ligger skolan? Vad annat finns det i lägret?

Visa era kartor för varandra och diskutera hur barnens liv i lägret ser ut.

Paruppgift: Vardag i flyktinglägret

Diskutera 360°-videon med ditt par. Hurudant är Fatoumas och Bisharas hem? Hur skiljer sig deras vardag från din vardag? Vad visste du om flyktingläger innan denna lektion? Var det något på videon som överraskade dig?

Individuell uppgift: Flyktingar där du bor

Vad vet du om flyktingarna i den kommun där du bor? Från vilka länder kommer de och hur många är de? Ta reda på fakta och kolla på en karta var deras hemländer ligger. Sök nyheter på webben, vad har det skrivits om de här länderna i Finland på sista tiden?

Högstadiet / gymnasiet

Paruppgift: Världens flyktingar

Ta reda på:

 • Vad betyder begreppen flykting och asylsökande?
 • Vilka är kvotflyktingar? Hur många kvotflyktingar tar Finland emot per år?
 • Hur många flyktingar finns det i världen just nu? Var finns flyktingarna?
 • Hur har antalet flyktingar utvecklats under de senaste fem åren?

Paruppgift: Hemma på flyktinglägret

Läs de fördjupande texterna om flyktinglägret i Dadaab. Diskutera varför Fatouma och Bishara hamnat på flyktinglägret. Vad finns det som hotar familjens säkerhet och hälsa på flyktinglägret? Vad uppstår det för risker när stora mängder människor bor kvar i flyktingläger i åratal?

Uppgift för hela klassen: Flyktingar i världen

Dela in er i mindre grupper och ta reda på svar till frågorna nedan. Presentera sedan kort vad ni funnit och diskutera tillsammans i klassen om flyktingsituationen i världen och vad det finns för lösningar.

Grupp 1

 • Varför finns det så många flyktingar i världen just nu?
 • Var ligger världens största flyktingläger och varifrån kommer de som bor i lägren?

Grupp 2

 • Hurudana beslut har EU fattat under de senaste åren för att hantera migrationen till Europa?
 • Vad kan Finland göra för att människor inte ska behöva bli flyktingar?

Grupp 3

 • Ta reda på hur begreppen flyktingmigrant och asylsökande skiljer sig från varandra.
 • Hur många asylsökande eller flyktingar har det kommit till a) Sverige, b) Estland, c) Italien under de senaste åren?

Grupp 4

 • Hur har flyktingskap berört finländarna under historiens gång?
 • Från vilka länder och när har det kommit större grupper flyktingar till Finland?

Close Bitnami banner
Bitnami