Med sikte på hållbar energiproduktion

Energiproduktionen är en av de största orsakerna till klimatförändringarna. När fossila bränslen som kol och olja används bildas det koldioxid i atmosfären, och detta försnabbar uppvärmningen av klimatet.

Om man övergår från fossila bränslen till förnybar energi som till exempel sol- och vindenergi, kan klimatförändringarna bromsas upp.

Energiförbrukningen har samband med levnadsstandarden. Till största delen kommer koldioxidutsläppen från de rika länderna. De allra fattigaste länderna producerar endast några procent av utsläppen, eftersom energiförbrukningen per person är mycket mindre i dessa länder. I världen finns fortfarande cirka 800 miljoner människor, det vill säga 10 procent av världens befolkning, som lever helt och hållet utan el.

Men energiförbrukningen ökar kraftigt också i utvecklingsländerna. El behövs för mycket: hem, skolor, sjukhus, tv, telefoner och bevattningssystem samt rengöring och uppvärmning av vatten.

De rika länderna kan stödja utvecklingsländerna när det gäller att tillgodose det ökade energibehovet på ett hållbart sätt. Genom att främja produktion av förnybar energi kan man både förbättra människans livskvalitet och bekämpa klimatförändringarna.

Energi används också när energi överförs, och därför är det effektivare att producera energi lokalt i stället för centralt. Genom utspridd och småskalig produktion kan man få el även till avlägsna trakter som inte omfattas av elnätet. För detta behövs det inte stora kraftverk och dyra nät för elöverföring.

Det bästa vore om utvecklingsländerna helt och hållet skulle kunna hoppa över det skede där energin i första hand produceras av icke-förnybara källor. De skulle i stället kunna övergå direkt till att använda klimatvänliga energiformer.

Finland stöder användningen av förnybar energi i utvecklingsländer. Inom de program på energiområdet som finansieras av Finland har vi till exempel utvecklat lösningar för sol- och bioenergi för de områden som ligger utanför elnätet både på landsbygden och i städer i södra Afrika, Sydostasien och Sydamerika.

EU-länderna orsakar tredje mest växthusgasutsläpp i världen efter Kina och USA.

Sant eller falskt?

1. Förnybara energikällor stod för ungefär 29 procent av världens energiproduktion 2020.

Sant.
De förnybara energikällornas, såsom vind- och solkraftens, andel måste höjas för att stoppa tillväxten av växthusgaser i atmosfären. (Källa, på engelska)

2. Användningen av internet påverkar inte klimatet.

Falskt.
Å ena sidan minskar digitaliseringen utsläpp inom många sektorer, men å andra sidan har koldioxidutsläppen inom IT-branschen ökat och är nu till och med större än utsläppen från flygtrafiken. Till exempel att titta på en video på en streamingtjänst förbrukar mycket el. (Källa, på finska)

3. Det är mycket svårt att få elektricitet på landsbygden i utvecklingsländer eftersom byarna ligger långt från kraftverken som producerar el.

Falskt.
Man kan producera energi lokalt, i byarna, så att också människor i avlägsna trakter får elektricitet. Det kan till exempel göras med solpaneler.

Tanzania: Solcellsbatterier producerar el på landsbygden

En tanzaniska flicka studerar en skolbok med lysande ficklampa
Sven Torfinn /PANOS

Hur kan man få el för att titta på TV, ladda telefonen, lyssna på musik eller ljus för att göra läxor på kvällen om det inte finns ett tillgängligt elnät?

I Tanzania, som på så många andra ställen i Afrika söder om Sahara, lever en överlägsen majoritet av människorna utom räckhåll för landets elnät. I brist på el har människorna använt fotogenlyktor, vilka är hälsofarliga.

Uppladdningsbara solcellsbatterier har revolutionerat vardagen för många tanzaniska familjer och företagare. Den lösningen har gjort det möjligt för tusentals människor att titta på TV, ladda telefonen, lyssna på musik och få elljus.

Med tanke på klimatet är solcellsbatterier ett klokt alternativ eftersom de inte orsakar koldioxidutsläpp. Solenergi kan produceras i mindre skala och där människorna behöver den. Man behöver inte bygga enorma och dyra kraftverk eller dra elnät långa sträckor.

Företaget Jaza Energy, som har utvecklat systemet, har etablerat sammanlagt 80 solenergistationer i olika delar av Tanzania. Stationerna kan förse upp till 25 000 hushåll med solcellsbatterier. Hittills har cirka 40 000 människor fått el.

På solenergistationerna som både hyr ut och laddar batterier arbetar unga lokala kvinnor. För många av dem är det den första arbetsplatsen utanför hemmet.

Batterierna ger också lokala små företagare nya affärsmöjligheter. Redan med en rätt liten investering kan de nämligen skaffa sig såpass mycket el att de kan sälja barberar- och frisörtjänster.

Finland understöder Jazas projekt med klimatfinansiering. Företaget, som grundades 2010, får stöd via miljö- och energipartnerskapsprogrammet EEP som finansieras med utvecklingssamarbetsmedel. Genom programmet finansierar man på olika orter i Afrika också andra företag som utvecklar och säljer solenergi.

Klimatförändringarna & energin: Vad har Finland fått till stånd?

1Åren 2020–2023 ska 500 skolor på Västbanken få solpaneler så att elavbrott inte längre stör undervisningen. Solenergi hjälper skolorna också att spara stora summor pengar eftersom tidigare kunde största delen av skolornas pengar gå till elavgifter. Solpanelerna producerar mer energi än skolorna behöver och den extra energin leds till det allmänna eldistributionsnätet på Västbanken. Finland är en av finansiärerna av projektet som Internationella finansieringsbolaget IFC stöder.

2I Kenia har byggandet av södra Afrikas största vindkraftpark Lake Turkana slutförts, vilket finansierades av Finnfund, det finländska bolaget för utvecklingsfinansiering. Grunden på de 365 vindkraftverken byggdes av ett Lahtisföretag. Finland finansierar också fonden EEP Afrika som förvaltas av Nordiska utvecklingsfonden och som bland annat stöder användningen av ren energi i 15 olika länder i södra och östra Afrika.

3I byar i Rwanda har över 100 000 hushåll fått ren energi genom tusen gemensamma laddningsstationer som byggdes åren 2014–2017. Mallen som har utvecklats av Nuru Energy har fått stöd av Finland via miljö- och energipartnerskapsprogrammet EEP. Via en laddningsstation som fungerar med sol- eller rörelseenergi och som ägs av lokala små företagare tillsammans kan bybor köpa el till laddningsbara LED-lampor och telefoner. Att i stället för fotogenlyktor, engångsbatterier eller ljus använda LED-lampor minskar också koldioxidutsläppen.Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Gruppuppgift: Använd energi fiffigt

Diskutera i grupp vad ni behöver elektricitet till under dagens lopp, från att ni vaknar till att ni somnar på kvällen: tända lampan, använda mikrovågsugnen, ladda telefonen… Diskutera vad som är nödvändigt för er att göra. Och vad kunde ni leva utan? Slutdiskussion med läraren.

Paruppgift: Varifrån kommer utsläppen?

  • Studera  diagram över EU-länderna.
  • Vilka är de största källorna till skadliga utsläpp? 
  • Hur ser genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck ut? Studera Marthaskolans (på finska) diagram och fundera på enkla sätt att minska hushållens klimatbelastning. 

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Ansvar för klimatförändringen

Titta på videon ”Klimatåtgärder genom utvecklingsamarbete”. Diskutera därefter följande frågor:

  • Hur stödjer Finland länderna i utveckling att anpassa sig till eller bromsa klimatförändringen? 
  • Varför måste industriländerna stödja fattigare länder i klimatförändringen? 
  • Hur försöker världens länder bromsa klimatförändringen?

Paruppgift: Har alla el?

Fundera till sist på vad ni inte skulle ha kunnat göra det senaste dygnet om ni inte hade haft el.

Tips! Statistiken för olika länder och kontinenter kan kombineras i ett diagram genom att man klickar på namnet på det önskade landet eller den önskade kontinenten i listan på Världsbankens webbplats. 

Gruppuppgift: Borde flygandet begränsas? 

Utsläpp från flygtrafiken snabbar upp klimatförändringen. Dela upp er i två grupper, där den ena gruppen är för att kontrollera flygtrafiken med skatter och begränsningar medan den andra gruppen motsätter sig detta. Förbered er i gruppen först på att försvara er egen ståndpunkt och försök sedan övertyga motparten.