Energia ja ilmastonmuutos

Kohti kestävää energiantuotantoa

Energiantuotanto on yksi suurimmista ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Fossiilisten polttoaineiden kuten hiilen ja öljyn käyttö tuottaa ilmakehään hiilidioksidia, joka kiihdyttää ilmaston lämpenemistä.

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan kuten aurinko- ja tuulivoimaan hillitsee ilmastonmuutoksen etenemistä.

Energiankulutus on yhteydessä elintasoon. Valtaosa hiilidioksidipäästöistä on peräisin rikkaista teollisuusmaista. Kaikkein köyhimmät maat tuottavat päästöistä vain muutaman prosentin, sillä energian kulutus henkilöä kohti on niissä selvästi pienempi. Maailmassa vielä puolitoista miljardia ihmistä elää kokonaan ilman sähköä.

Kehittyvien maidenkin energiankulutus kuitenkin kasvaa voimakkaasti. Sähköä tarvitaan niin koteihin kuin kouluihin ja sairaaloihin, televisioihin ja puhelimiin, kastelujärjestelmiin sekä veden puhdistamiseen ja lämmittämiseen.

Rikkaat maat voivat tukea kehittyviä maita siinä, että kasvava energiantarve täytetään kestävällä tavalla. Uusiutuvan energian tuotantoa edistämällä voidaan yhtä aikaa parantaa ihmisten elämänlaatua ja torjua ilmastonmuutosta.

Myös energian siirto kuluttaa energiaa, joten paikallisesti tuotettu energia on keskitettyä tehokkaampaa. Hajautetusti ja pienimuotoisesti tuottamalla saadaan sähköä myös syrjäisille alueille, joille sähköverkko ei ulotu. Siihen ei myöskään tarvita suuria voimaloita ja kalliita siirtoverkkoja.

Parhaimmillaan kehittyvät maat voivat harpata kokonaan ohi vaiheen, jossa energiaa tuotetaan lähinnä uusiutumattomista lähteistä. Sen sijaan ne voivat siirtyä suoraan ilmastoystävällisten energiamuotojen käyttöön.

Suomi tukee uusiutuvan energian käyttöä kehittyvissä maissa. Suomen rahoittamissa energia-alan ohjelmissa on kehitetty esimerkiksi aurinko- ja bioenergiaratkaisuja sähköverkon ulkopuolisilla alueilla niin maaseudulla kuin kaupungeissakin eteläisessä Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

EU-maat tuottavat maailmassa kolmanneksi eniten kasvihuonekaasu-päästöjä Kiinan ja Yhdysvaltain jälkeen.

Totta vai tarua?

Kysymys

Totta.
Uusiutuvien energialähteiden määrää tulee lisätä jatkuvasti, jotta kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä pysähtyy.

Kysymys

Totta.
Näiden ihmisten määrä kuitenkin vähenee koko ajan. Uusiutuvaa energiaa tarvitaan koko ajan enemmän, jotta energiantuotannon haitallinen vaikutus ilmastoon vähenisi.

Kysymys

Tarua.
Paikallisesti tuotettu energia auttaa erityisesti köyhien maiden syrjäseutujen ihmisiä. Tästä hyvä esimerkki on aurinkopaneelit.

Tansania: Puhelimella ostettavaa aurinkosähköä koteihin

Tansanialainen tyttö opiskelee taskulampun valossa koulukirjaa
Sven Torfinn /PANOS

Mistä saisi virtaa puhelimen lataukseen ja iltaisin valoa läksyjen tekoon, jos sähköverkkoa ei ole mailla halmeilla?

Tansanian maaseudulla, kuten monin paikoin muuallakin Afrikassa, ylivoimainen enemmistö ihmisistä elää valtakunnallisen sähköverkon ulottumattomissa. Aurinkoa sen sijaan riittää. Paikallisilla asukkailla ei myöskään välttämättä ole pankkitiliä tai säästöjä, mutta puhelin ja sen rahansiirtosovellus löytyvät jo monilta.

Mobiilimaksulla pienissä erissä maksettava aurinkoenergia onkin ollut monen tansanialaisperheen ja pienyrittäjän arkea mullistava idea. Se on tuonut valon, jääkaapin tai television jo kymmeniin tuhansiin koteihin.

Uusiutuva aurinkoenergia on ilmaston kannalta viisas vaihtoehto, koska se ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi aurinkoenergiaa voidaan tuottaa pienimuotoisesti suoraan siellä, missä ihmiset sitä tarvitsevat. Ei siis tarvita valtavaa, kallista voimalaitosta ja sähköverkon vetämistä pitkien välimatkojen taakse.

Järjestelmän kehittänyt Mobisol-yritys on asentanut paikallisten työntekijöiden voimin Tansaniaan kaikkiaan 40 000 aurinkopaneelia. Niiden avulla moninkertainen määrä ihmisiä on saanut ensimmäistä kertaa sähköt kotiinsa. Järjestelmä on tuonut myös esimerkiksi sähkövalon synnytyssairaaloihin, joita ennen valaistiin vaarallisin kerosiinilyhdyin.

Samalla aurinkoenergia luo paikallisille pienyrittäjille uusia mahdollisuuksia tehdä bisnestä. Melko pienellä sijoituksella saa nimittäin jo sen verran sähköä, että voi myydä muillekin jääkaappikylmiä juomia, parranajoa ja hiustenleikkuuta koneella, televisionkatseluaikaa tai vaikkapa puhelinten latauspalvelua.

Suomi on tukenut ilmastorahoituksellaan Mobisolin aurinkoenergiahanketta. Vuodesta 2010 toiminut yritys on saanut tukea ympäristö- ja energiakumppanuusohjelma EEP:ltä, jota rahoitetaan kehitysyhteistyövaroin. Vuoden 2017 lopussa päättyneen ohjelman kautta on rahoitettiin muidenkin aurinkoenergiaa kehittävien ja myyvien yritysten toimintaa eri puolilla Afrikkaa. Myös kehitysrahoitusyhtiö Finnfund tukee Mobisolia.

Ilmastonmuutos & energia: Mitä Suomen tuella on saatu aikaan?

1Ruandassa kyliin on tuhannen yhteisen latauspisteen kautta saatu energiaa jo 120 000 ihmiselle. Suomi on tukenut Nuru Energyn kehittämää mallia energia- ja ympäristöohjelma EEP:n kautta. Paikalliset pienyrittäjät omistavat yhdessä aurinko- tai liike-energialla toimivan latauspisteen, josta muut kyläläiset voivat ostaa sähköä ladattaviin LED-lamppuihin ja kännyköihin. Hankkeen ansiosta on säästynyt 12 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

2Etiopiassa Suomen tukema liiketoimintamalli on tuonut päästöttömän energian yhteensä 200 000 pienyrityksen ja kotitalouden saataville. Köyhät asiakkaat voivat saada mikrorahoituslaitoksilta lainaa uusiutuvan energian järjestelmien, kuten aurinkopaneelien hankintaan. Samoin on rahoitettu ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden uunien hankkimista julkisiin laitoksiin. Hankkeen rahoitus tulee Pohjoismaisesta kehitysrahastosta NDF:stä.

3Keniaan valmistunut eteläisen Afrikan suurin tuulivoimapuisto, Lake Turkana, rakennettiin suomalaisen kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin rahoittamana. Vuoden 2017 loppuun jatkuva EEP-ohjelma on tukenut uusiutuvan energian hankkeita yhteensä kolmessatoista Afrikan maassa.


Close Bitnami banner
Bitnami