Klimatförändringen och utveckling

Klimatförändringar påverkar människors liv överallt i världen, men på väldigt olika sätt. Det är en del av Finlands utvecklingspolitik att bromsa klimatförändringen och hjälpa människor att anpassa sig och förbereda sig på konsekvenserna.

Klimatförändringar påverkar redan vädret på många ställen så att människors levnadförhållanden blir svåra. Stormar förstör hem och torka gör jorden oduglig att odla och producera mat. Extrema väderfenomen prövar särskilt de allra fattigaste länderna och öriken som inte har kapacitet att förbereda sig på naturkatastrofer.

Klimatförändringar påverkar också migrationen. Allt fler människor blir tvungna att flytta bort från sina hemtrakter på grund av naturkatastrofer eller för att klimatet förändrats. År 2017 blev mer än 19 miljoner människor tvungna att lämna sina hem på grund av översvämningar, stormar och andra naturkatastrofer.

Med hjälp av internationella klimatavtal ställer länder upp gemensamma mål och strategier för att stoppa klimatförändringen. Klimatavtalet från Paris 2015 är ett omfattande och juridiskt bindande avtal. Nästan alla världens stater är med.

De industrialiserade ländernas inverkan på klimatförändringen har varit stor, med det behövs åtgärder överallt i världen för att stoppa klimatförändringen. Därför är det viktigt att de rika länderna stöder fattigare länder i arbetet mot klimatförändringen.

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC publicerade i oktober 2018 en rapport där man konstaterade att det krävs snabba och stora förändringar för att bekämpa klimatförändringen: Utsläppen måste minska och koldioxid måste fås bort ur atmosfären. I annat fall kommer jordens medeltemperatur att stiga till en farlig nivå före 2050.

Att stoppa klimatförändringen är ett av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Agendan uppmuntrar till klimatåtgärder och till att hjälpa särskilt utsatta utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringen.

Klimatet är centralt i Finlands utvecklingssamarbete. Vi erbjuder utvecklingsländer experthjälp för att hejda klimatförändringen och förbereda sig inför förändringarna. Vi hjälper vanliga medborgare att anpassa sig till följderna. Företag deltar också i utvecklingssamarbetet så att den senaste och smartaste tekniken med tanke på miljön också ska kunna användas i utvecklingsländer.

Finland stöder utvecklingsländers arbete mot klimatförändringar genom bilaterala projekt, genom olika klimatfonder, FN och andra internationella organisationer. Också projekt av finländska civilsamhällesorganisationer (CSO) och företag hjälper utvecklingsländer att anpassa sig.

Vid klimatmötet i Paris förband sig nästan alla världens länder att minska sina utsläpp så att den globala medeltemperaturen inte stiger med över 2°C grader.

Sant eller falskt?

Frågan

Sant.
Vatten vidgas när det blir varmare och då höjs havsnivån. Också smältvatten från glaciärer höjer havsnivån. Det är ett problem särskilt för öriken och kustregioner.

Frågan

Sant.
Man följer hur polarisarna och bergskedjornas snötäcke smälter med hjälp av satelliter. Också havsnivåernas höjning syns på satellitbilder.

Frågan

Falskt.
Världens medeltemperatur beräknas stiga med minst en grad fastän utsläppen skulle minska radikalt eller till och med upphöra helt.
Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Uppgift för hela klassen: Hållbar konsumtionn

Var och en tar hemifrån med sig en produkt som blivit överflödig, som ni inte använder. Diskutera i grupp varför ni ursprungligen köpt produkten. Var och varför har den gjorts? Vem har gjort den? Hur mycket arbete och naturresurser gick åt till när den tillverkades? Kan man återvinna den och vad är rätt plats för den i så fall? Diskutera sedan tillsammans i hela klassen hur mycket onödiga saker ni hittade hemma och varför det lönar sig att låta bli att köpa saker. Till sist för var och en produkten de tagit med sig till rätt återvinningsplats.

Uppgift för hela klassen: Plastpåsar och förpackningar

Plast tillverkas av olja som är en icke-förnybar naturresurs. Största delen av vårt plastavfall i vardagen är förpackningar. Följ med under ett dygn till vad allt plastförpackningar och plastpåsar används. Samla era observationer och diskutera i klassen:

  • Vilka förpackningar och påsar kunde undvikas eller ersättas med något annat?
  • Hur kan vi själva minska användningen av plast?
  • Ta reda på hur plastinsamlingen och plaståtervinningen fungerar där du bor.
  • Extra uppgift: Ta reda vilka fördelar och nackdelar det finns med biologiskt nedbrytbart plast.

Gruppuppgift: Använd energi fiffigt

Diskutera i grupp vad ni behöver elektricitet till under dagens lopp, från att ni vaknar till att ni somnar på kvällen: tända lampan, använda mikrovågsugnen, ladda telefonen… Diskutera vad som är nödvändigt för er att göra. Och vad kunde ni leva utan? Slutdiskussion med läraren.

Högstadiet / gymnasiet

Individuell uppgift: Rita en bild

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Utred på vilket sätt klimatförändringen har samband med matproduktion och hungersnöd. Rita ett diagram eller en serie teckningar som beskriver ämnet.

Individuell uppgift: Ansvar för klimatet

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

  • På vilka sätt syns klimatförändringen i industrialiserade länder och i utvecklingsländer?
  • Varför ska rika länder hjälpa fattigare länder att bekämpa klimatförändringen?

Gruppuppgift: Borde flygandet begränsas?

Utsläpp från flygtrafiken snabbar upp klimatförändringen. Dela upp er i två grupper, där den ena gruppen är för att kontrollera flygtrafiken med skatter och begränsningar medan den andra gruppen motsätter sig detta. Förbered er i gruppen först på att försvara er egen ståndpunkt och försök sedan övertyga motparten.


Close Bitnami banner
Bitnami