Tillgänglighetsutlåtande

Utrikesministeriet arbetar för att webbplatsen Världen 2030 på adressen maailma2030.fi ska vara tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Världen 2030 på adressen maailma2030.fi.

Uppfyllandet av kraven

Webbplatsen maailma2030.fi uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Till vilka delar webbplatsen inte fyller kraven anges under rubriken Icke-tillgängligt innehåll.

Icke-tillgängligt innehåll

Vi är medvetna om att användarna kan ha vissa problem med tillgängligheten på webbplatsen. Nedan följer en lista över de problem som vi känner till.

Inbäddade videor

  • Vissa inbäddade videor saknar ”title”. Därför informeras skärmläsaren endast om att det finns en ”frame”.

Övrigt

  • Alla pdf-filer är inte helt tillgängliga.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen 

Nedan följer en förteckning över innehåll på vår webbplats som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På vår webbplats finns filer som har publicerats före den 23 september 2020 som inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats den 5 november 2020.

Utlåtandet har sammanställts utifrån en expertutvärdering. Den senaste utvärderingen utfördes i oktober 2020 av företaget Eficode på uppdrag av utrikesministeriet.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Meddela oss så försöker vi korrigera felet så fort som möjligt!

Kontakta oss gärna per e-post. Berätta i din respons vilken webbplats det gäller.

  • e-post: kirjaamo.um@formin.fi

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Södra Finland kan du läsa om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn