Opettajalle

Maailma 2030 -aineisto on tehty sinulle, alakoulun, yläkoulun ja lukion opettaja. Toivomme, että se tukee sinua työssäsi, kun käsittelet oppilaiden kanssa globaaliin kehitykseen liittyviä teemoja.

Aineisto kutsuu pohtimaan kehityskysymyksiä, toimivan yhteiskunnan rakentamista sekä kehitysyhteistyön keinoja, haasteita ja onnistumisia eri näkökulmista. Tarjolla on perustietoa, linkkejä tausta-aineistoihin ja tehtäviä oppitunneille.

Aineisto sopii käytettäväksi useiden eri aineiden oppitunneilla, kun aiheina ovat  tulevaisuus, kestävä kehitys tai aktiivinen kansalaisuus. Maailma 2030 -aineistoa voi hyödyntää myös projektitöiden, ilmiöviikkojen ja koko koulun teemapäivien innoittajana.

  • Alakoulu: Äidinkieli, ympäristöoppi, elämänkatsomustieto, kuvataide
  • Yläkoulu: Äidinkieli, maantieto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi
  • Lukio: Äidinkieli, maantiede, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia

Maailma 2030 -aineisto sopii käytettäväksi useiden eri aineiden oppitunneilla. Aineistoa voi hyödyntää myös projektitöiden, ilmiöviikkojen ja koko koulun teemapäivien innoittajana.