Ulkoministeriön maapallografiikka

Maailma 2030

Kestävän kehityksen tavoitteet – Suomi ja globaali etelä

Suomi tukee kehitystä eri puolilla maailmaa

Kartta Suomen tukemista maista

Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön kumppanimaita
Suomi tukee myös näitä maita