Ilmastonmuutos ja kehitys

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten elämään kaikkialla maailmassa, mutta hyvin eri tavoin. Ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä tuki siihen sopeutumiseen ja varautumiseen ovat osa Suomen kehityspolitiikkaa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt monilla alueilla sääolosuhteisiin niin, että ihmisten elinolot vaikeutuvat. Myrskyt tuhoavat koteja ja kuivuus tekee maasta kelvottoman ruoantuotantoon. Sään ääri-ilmiöt koettelevat erityisesti kaikkein köyhimpiä maita ja saarivaltioita, joilla on puutteelliset keinot varautua katastrofeihin.

Ilmastonmuutos on yhteydessä laajoihin muuttoliikkeisiin. Yhä useammat ihmiset joutuvat muuttamaan pois kotiseudultaan ilmaston muuttumisen tai ympäristökatastrofin vuoksi. Vuonna 2017 lähes 19 miljoonaa ihmistä joutui kotimaassaan evakkoon tulvien, myrskyjen ja muiden luonnonkatastrofien seurauksena.

Ilmastonmuutos myös kiihdyttää ihmisten ja yhteisöjen välisiä konflikteja, kun vähäisistä luonnonvaroista joudutaan kilpailemaan. Muuttuneisiin olosuhteisiin sopeutuminen on usein vaikeaa.

Ilmastosopimuksilla luodaan yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 on kattava ja oikeudellisesti sitova. Lähes kaikki valtiot ovat siinä mukana.

Teollistuneiden maiden vaikutus ilmastonmuutokseen on ollut suuri. Toimia muutoksen torjumiseksi tarvitaan kuitenkin kaikkialla maailmassa. Siksi on tärkeää, että teollistuneet maat tukevat köyhimpiä maita myös työssä ilmastonmuutosta vastaan.

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi lokakuussa 2018 raportin, jossa todetaan ilmastonmuutoksen torjumisen vaativan nopeita ja suuria muutoksia: Päästöjä täytyy vähentää ja hiilidioksisia poistaa ilmakehästä – muuten maapallon keskilämpötila nousee vaarallisen paljon jo vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on yksi YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteista. Ohjelma kannustaa ilmastotekoihin ja erityisesti haavoittuvien kehittyvien maiden tukemiseen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Suomen kehitysyhteistyössä ilmastonäkökulma on tärkeä asia. Suomi tarjoaa kehittyville maille asiantuntija-apua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutoksiin varautumiseen. Autamme tavallisia kansalaisia sopeutumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin. Yritykset ovat mukana Suomen kehitysyhteistyössä, jotta uusinta, ilmaston kannalta fiksua tai sopeutumista edistävää teknologiaa saadaan myös kehittyviin maihin.

Suomi tukee kehittyvien maiden ilmastonmuutoksen vastaista työtä kahdenvälisissä kehityshankkeissa sekä ilmastorahastojen, YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kautta. Myös suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja yritysten hankkeet auttavat kehittyviä maita varautumaan ilmastonmuutokseen.

Lähes kaikki maailman maat sitoutuivat Pariisin ilmastokokouksessa vähentämään päästöjä niin paljon, että maapallon keskilämpötila ei nousisi yli 2°C asteella.

Totta vai tarua?

Kysymys

Totta.
Vesi laajenee lämmetessään ja silloin merien pinta nousee. Myös jäätiköiden sulaminen nostaa rantaviivaa. Tästä seuraa ongelmia erityisesti saarivaltioille ja rannikkoalueille.

Kysymys

Totta.
Napajäätiköiden ja vuoristojen lumipeitteiden sulamista seurataan satelliittien avulla. Myös merenpinnan nousu näkyy satelliittikuvissa.

Kysymys

Totta.
Maailman keskilämpötilan arvioidaan nousevan vielä vähintään yhden asteen, vaikka päästöjä saataisiin vähennettyä rajusti tai jopa lopetettua.
Tehtäviä oppitunneille:

Alakoulu

Yksilötehtävä: Ilmastonmuutos kuvina

Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Suomessa ja maailmalla? Piirrä kuva tai sarjakuva.

Paritehtävä: Ilmastouutisia

Millaisia uutisia ilmastoon liittyen on kirjoitettu viime aikoina Suomessa? Ottakaa selvää.

Koko luokan tehtävä: Vastuullinen kuluttaminen

Tuokaa jokainen kotoa yksi tarpeettomaksi käynyt tavara. Pohtikaa ryhmissä, miksi tuote on alun perin ostettu. Entä miksi se on tehty ja missä se on valmistettu? Kuka sen on tehnyt? Miten paljon työtä ja luonnonvaroja sen tekemiseen on tarvittu? Kelpaako se kierrätykseen ja mikä sille olisi oikea paikka? Pohtikaa sen jälkeen koko luokan kanssa yhdessä, miten paljon kotoa löytyi turhaa tavaraa ja miksi ostamatta jättäminen kannattaa. Lopuksi jokainen vie tuomansa tavaran oikeaan kierrätyspaikkaan.

Yläkoulu /lukio

/ Ryhmä- tai paritehtävä: Ilmastotekoja

Katsokaa englanninkielinen video, jolla bangladeshilainen Tahsin kertoo ilmastoaktivismistaan. Millaisia asioita Tahsinin aktivismiin kuuluu? Tehdäänkö vastaavaa Suomessa?

Pohtikaa vielä, millaisilla muilla teoilla voi edistää ilmastotoimia. Millaisista asioista olisitte tai ette olisi valmiita luopumaan ilmaston puolesta? Esitelkää lopuksi ajatuksenne muille ryhmille.

/ Ryhmä- tai paritehtävä: Millaista ilmaa hengitämme?

Ilmastonmuutoksen ohella ilmansaasteet ovat yksi suurimmista ympäristöuhista ihmisen terveydelle. Tarkastelkaa YK:n ympäristöohjelman englanninkielistä karttaa maailman ihmisten altistumisesta ilmansaasteille.

  • Missä maissa tai maanosissa ilmansaasteet ovat pahimpia?
  • Kuinka suuri osa maailman ihmisistä hengittää terveydelle haitallista ilmaa?
  • Millä tavoin ilmastonmuutos ja ilmansaasteet liittyvät toisiinsa?

/ Ryhmä- tai paritehtävä: Hiilidioksidipäästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Tarkastelkaa Maailmanpankin englanninkielisiltä sivuilta tilastoja hiilidioksidipäästöistä henkeä kohden eri maissa.

  • Missä maissa tai maanosissa syntyy eniten hiilidioksidipäästöjä henkeä kohden? Entä missä vähiten?
  • Mitä korkeat hiilidioksidipäästöt henkeä kohden kertovat?
  • Mitä merkitystä on sillä, verrataanko maiden kokonaishiilidioksidipäästöjä tai hiilidioksidipäästöjä henkeä kohden?
  • Pohtikaa, millaisia yhdistäviä tekijöitä korkean tai vähäisten hiilidioksidipäästöjen maiden tai maanosien välillä on.

Vinkki! Eri maiden ja maanosien tilastot saa yhdistettyä yhteen kaavioon klikkaamalla halutun maan tai maanosan nimeä Maailmanpankin sivuilla olevalta listalta.

Kirjoitustehtävä: Vastuu ilmastosta

Tutustu Maailma 2030 -verkkosivustoon ja muuhun syventävään aineistoon opettajan ohjeiden mukaan. Pohdi tekstissäsi:

  • Miten eri tavoin ilmastonmuutos näkyy teollistuneissa maissa ja kehittyvissä maissa? 
  • Miksi rikkaiden maiden tulee tukea köyhempiä maita työssä ilmastonmuutosta vastaan?

Close Bitnami banner
Bitnami