Sovella eri oppiaineissa

Mihin oppiaineisiin ja kursseille Maailma 2030 sopii?

Alakoulu: Äidinkieli, ympäristöoppi, elämänkatsomustieto, kuvataide
Yläkoulu: Äidinkieli, maantieto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi
Lukio: Äidinkieli, maantiede, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia


Aineiston soveltaminen alakoulussa

Äidinkieli

 • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • Tekstien tulkitseminen
 • Tekstien tuottaminen

Elämänkatsomustieto

 • Kasvaminen hyvään elämään
 • Yhteiselämän perusteita
 • Luonto ja kestävä tulevaisuus (Vuosiluokat 1-2)
 • Hyvä elämä (Vuosiluokat 3-6)

Ympäristöoppi

 • Elämän perusedellytysten oppiminen (Vuosiluokat 1-2)
 • Kestävän elämäntavan harjoitteleminen (Vuosiluokat 1-2)
 • Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan (Vuosiluokat 3-6)
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen (Vuosiluokat 3-6)

Aineiston soveltaminen yläkoulussa

Laaja-alaiset yleistavoitteet:

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Äidinkieli (sisältöalueet):

 • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)
 • Tekstien tulkitseminen (S2)
 • Tekstien tuottaminen (S3)
 • Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Maantieto (sisältöalueet):

 • Ajankohtainen muuttuva maailma (S2)
 • Ihmiset ja kulttuurit maapallolla (S5)
 • Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö (S6)

Elämänkatsomustieto (sisältöalueet):

 • Katsomus ja kulttuuri (S1)
 • Etiikan perusteita (S2)
 • Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus (S3)

Historia (sisältöalueet):

 • Ihmiset muuttavat maailmaa (S2)
 • Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen (S5)
 • Nykyisen maailmanpolitiikan juuret (S6)

Yhteiskuntaoppi (sisältöalueet):

 • Arkielämä ja oman elämän hallinta (S1)
 • Demokraattinen yhteiskunta (S2)
 • Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen (S3)

Aineiston soveltaminen lukiossa

Äidinkieli ja kirjallisuus

 • 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
 • 2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
 • 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)
 • 5. Teksti ja konteksti (ÄI5)
 • 6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)
 • 7. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8)
 • 9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI9)

Maantiede

 • 1. Maailma muutoksessa (GE1)
 • 3. Yhteinen maailma (GE3)
 • 4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Elämänkatsomustieto

 • 2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)
 • 3. Yksilö ja yhteisö (ET3)
 • 4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)
 • 6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

Filosofia

 • 3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Historia

 • 1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)
 • 2. Kansainväliset suhteet (HI2)
 • 6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6)

Yhteiskuntaoppi

 • 1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)
 • 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)
Close Bitnami banner
Bitnami