Sovella eri oppiaineissa

Mihin oppiaineisiin ja kursseille Maailma 2030 sopii?

Alakoulu: Äidinkieli, ympäristöoppi, elämänkatsomustieto, kuvataide
Yläkoulu: Äidinkieli, maantieto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi
Lukio: Äidinkieli, maantiede, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia


Aineiston soveltaminen alakoulussa

Äidinkieli

 • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • Tekstien tulkitseminen
 • Tekstien tuottaminen

Elämänkatsomustieto

 • Kasvaminen hyvään elämään
 • Yhteiselämän perusteita
 • Luonto ja kestävä tulevaisuus (Vuosiluokat 1-2)
 • Hyvä elämä (Vuosiluokat 3-6)

Ympäristöoppi

 • Elämän perusedellytysten oppiminen (Vuosiluokat 1-2)
 • Kestävän elämäntavan harjoitteleminen (Vuosiluokat 1-2)
 • Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan (Vuosiluokat 3-6)
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen (Vuosiluokat 3-6)

Aineiston soveltaminen yläkoulussa

Laaja-alaiset yleistavoitteet:

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Äidinkieli (sisältöalueet):

 • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)
 • Tekstien tulkitseminen (S2)
 • Tekstien tuottaminen (S3)
 • Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Maantieto (sisältöalueet):

 • Ajankohtainen muuttuva maailma (S2)
 • Ihmiset ja kulttuurit maapallolla (S5)
 • Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö (S6)

Elämänkatsomustieto (sisältöalueet):

 • Katsomus ja kulttuuri (S1)
 • Etiikan perusteita (S2)
 • Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus (S3)

Historia (sisältöalueet):

 • Ihmiset muuttavat maailmaa (S2)
 • Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen (S5)
 • Nykyisen maailmanpolitiikan juuret (S6)

Yhteiskuntaoppi (sisältöalueet):

 • Arkielämä ja oman elämän hallinta (S1)
 • Demokraattinen yhteiskunta (S2)
 • Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen (S3)

Aineiston soveltaminen lukiossa

Laaja-alaiset yleistavoitteet:

 • Vuorovaikutusosaaminen
 • Yhteiskunnallinen osaaminen
 • Monitieteinen ja luova osaaminen
 • Eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen

Äidinkieli

 • ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
 • ÄI5 Tekstien tulkinta 1
 • ÄI6 Kirjoittaminen 1 
 • ÄI7 Vuorovaikutus 2
 • ÄI10 Kirjoittaminen 2
 • ÄI11 Tekstien tulkinta 2

Ruotsi

 • RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede
 • RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa 
 • RUB14 Ympäristömme 
 • RUB17 Kestävä elämäntapa

Biologia

 • BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin 

Maantiede

 • GE1 Maailma muutoksessa 
 • GE3 Yhteinen maailma 

Filosofia

 • FI2 Etiikka
 • FI3 Yhteiskuntafilosofia 

Historia

 • HI1 Ihminen, ympäristö ja historia 
 • HI2 Kansainväliset suhteet 
 • HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat 

Yhteiskuntaoppi

 • YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Elämänkatsomustieto

 • ET2 Minä ja yhteiskunta 
 • ET6 Tulevaisuus