Tuntisuunnitelma

 1. Tunti käyntiin videolla tai prezi-esityksellä

  • Käynnistä tunti näyttämällä oppilaille joko visuaalinen Prezi-esitys tai lyhyt Supersankari- hommia-video Maailma 2030 -sivustolta. Löydät sekä esityksen että videon sivuston opettajan osiosta: https://maailma2030.fi/opettajalle/materiaalit/
  • Sekä video että Prezi-esitys avaavat perusasioita kehityskysymyksistä ja johdattavat pohtimaan niitä sivuston avulla. Valitse se aloitus, joka mielestäsi parhaiten sopii omalle ryhmällesi ja valitsemiesi tehtävien taustaksi.

2. Oppituntitehtävät & tiedonhaku (20–45 min)

  • Maailma2030.fi alasivuilta löydät jokaiseen sivuston teemaan liittyviä oppituntitehtäviä. Mukana yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä sekä keskustelu- ja väittelytehtäviä koko luokalle.
  • Vaikka tehtävät on jaoteltu vaikeustason mukaan alakoulun ja yläkoulun/lukion oppilaille, niitä voi soveltaa eri luokka-asteilla.
  • Valitse tunnillesi ja ryhmällesi sopivin tehtävä ja ohjeista oppilaat hyödyntämään sivustoa sen mukaisesti.
  • Halutessasi voit myös tulostaa verkkosivuaineistoja oppilaiden käyttöön.
  • Hyödynnä tunnin suunnittelussa myös verkkosivuston Totta/tarua-kysymykset ja videolinkit!

3. Loppukoonti / -keskustelu

Varaa aikaa kokoavalle loppukeskustelulle tehtävän mukaisesti.