Yhteiskunnat toimiviksi: Tehtävien lisätiedot opettajalle

Alakoulu

Koko luokan tehtävä: Mihin vettä tarvitaan?

Mihin kaikkeen tarvitsette vettä päivittäin? Seuratkaa yhden arkipäivän ajan vedenkäyttöänne ja pitäkää siitä kirjaa. Purkakaa päiväkirjat koulussa: Mihin kaikkeen vettä kului? Jos joutuisit kantamaan veden kaivosta kotiin, kuinka monta ämpärillistä (ämpäri = 10 litraa) arvioit perheesi tarvitsevan päivittäin?

Vinkki!

Arvioita voi lopuksi verrata suomalaisten keskimääräiseen vedenkulutukseen, joka on noin 120 litraa vuorokaudessa eli 12 ämpärillistä (Lähde: Motiva).

Paritehtävä: Vapaa tiedonvälitys

Listatkaa yhdessä, mistä kaikkialta voitte hakea tietoa, kun haluatte tietää jostakin aiheesta. Pohtikaa sen jälkeen, mitkä kaikki asiat vaikeutuisivat, jos teillä ei olisi näitä tietolähteitä käytössä tai niihin pääsyä olisi rajoitettu.

Ei vastausmallia.


Yläkoulu /lukio

Koko luokan tehtävä: Roolipeli kylän kehittämisestä

Jakaantukaa kolmeen ryhmään: sähkö, puhdas vesi ja silta. Kuvitelkaa pieni kehittyvässä maassa oleva kylä, joka voi valita yhden edellä mainituista, koska rahaa on vähän. Mitä hyötyjä sähköstä, puhtaasta vedestä ja uudesta sillasta on kylälle? Valmistelkaa lista kantaanne puolustavista asioista. Esitelkää näkemyksenne muille ryhmille ja neuvotelkaa, mikä olisi kyläläisten kannalta paras vaihtoehto. Mikä ryhmistä pystyy vakuuttamaan muut parhaiten?

Ei vastausmallia.

/
Ryhmä- tai paritehtävä: Miksi rauha on kestävän kehityksen edellytys?

Ottakaa selvää, missä Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaissa on käynnissä jonkinlaisia aseellisia konflikteja. Pohtikaa, mitä vaikutuksia rauhan puuttumisella on yksilön elämään ja yhteiskunnan kehitykseen.

Taustaksi:

 • Aseellisia konflikteja esiintyy Suomen kumppanimaista Afganistanissa, Etiopiassa, Myanmarissa, miehitetyllä Palestiinalaisalueella, Somaliassa ja Ukrainassa.
  • Kehitysyhteistyö keskeytettiin Afganistanissa talebanien valtaannousun seurauksena elokuussa 2021. Nyt Suomi tukee afganistanilaisia humanitaarisen avun keinoin.
  • Myanmarissa armeija kaappasi vallan helmikuussa 2021. Kehitysyhteistyön toteuttaminen maassa on vaikeutunut ja humanitaarisen avun tarve kasvanut.
  • Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Tätä ennen Venäjä miehitti vuodesta 2014 lähtien Krimin niemimaata ja osia Itä-Ukrainasta.
 • Aseellisten välikohtausten ja taistelujen riski tekee jokapäiväisestä elämästä turvatonta. Naisten ja lasten turvallisuus on vaarassa, ja elämänpiiri supistuu.
 • Sodat ja konfliktit voivat estää koulussa tai työssä käynnin ja ajaa ihmisiä pois kodeistaan. Seurauksena voi olla pakolaisuus.
 • Ilman vakautta ja turvallisuutta on vaikea ylipäätään rakentaa ja kehittää toimivaa yhteiskuntaa.

Ryhmätehtävä: Mitä on korruptio?

Korruptio on yksi huonon hallinnon piirre. Se tarkoittaa valta-aseman väärinkäyttöä oman edun tavoittelemiseksi. Pohtikaa pienissä ryhmissä, mitä tarkoittaa, jos poliisi tai poliitikko on korruptoitunut? Mitä haittaa siitä on kehitykselle ja kehittyvien maidenkansalaisille? Voitte etsiä lisätietoa netistä. Esitelkää lopuksi ajatuksenne muille ryhmille.

Taustaksi:

 • Korruptio hidastaa talouskasvua ja yhteiskunnan kehitystä. Korruptioon valuva raha on pois maan kansalaisilta ja palvelujen parantamisesta.
 • Korruptio lisää epävarmuutta: kansalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden on vaikea suunnitella toimintaansa, jos hankkeiden eteneminen on kiinni lahjonnasta.
 • Korruptio aiheuttaa epätasa-arvoa: jos lahjuksilla voi saada parempia palveluja tai oikeutta, kaikki eivät ole tasavertaisia viranomaisten edessä. Kaikki eivät ehkä saa esimerkiksi tarvitsemaansa terveydenhoitoa, joten korruptio voi uhata ihmishenkiä.
 • Korruptio heikentää kansalaisten luottamusta oman maansa hallintoon, poliisiin ja oikeusvaltioon.