Metsät torjuvat ilmastonmuutosta: Tehtävien lisätiedot opettajalle

Alakoulu

/
Yksilö-/paritehtävä: Ei metsää ilman puita

Kuinka monta puulajia osaat/osaatte nimetä? Tutki/tutkikaa esimerkiksi Metsä-tietokorteista, kuinka kauan eri puulajeilla Suomessa menee kasvaa suureksi. Miksi puiden istuttaminen on tärkeää meillä ja maailmalla?

Taustaksi:

Paritehtävä: Metsä- ja eläinaiheiset laulut

Mitä metsä- tai eläinaiheisia lauluja tiedätte? Tai satuja? Esittäkää parin kanssa muille laulu tai satu – joko itse keksitty tai osaamanne. Lopuksi voitte luokan kanssa keskustella, uhkaako ihmisen toiminta esityksenne eläimiä ja muuta luontoa?

Ei vastausmallia.

Paritehtävä: Uhanalaiset eläimet

Mitä uhanalaisia eläimiä osaatte nimetä Suomessa tai maailmalla? Voitte myös hakea tietoa internetistä. Pyrkikää samalla selvittämään, miksi eläin on häviämisvaarassa.

Tueksi:

 • YLE, 8.3.2019: Punainen lista (uhanalaisuus Suomessa)
 • Muita uhanalaisia eläimiä löytyy esimerkiksi WWF:n sivuilta. (Huom! Kaikki sivustolla olevat lajit eivät ole uhanalaisia.)

Yläkoulu /lukio

/
Ryhmä- tai paritehtävä: Trooppinen metsäkato

 • Mitä trooppisella metsäkadolla tarkoitetaan? 
 • Miksi trooppinen metsäkato on erityisen huolestuttava ilmiö?
 • Tutkikaa englanninkielisiä tilastoja trooppisesta metsäkadosta
  • Missä kahdessa maassa tapahtuu lähes 50 prosenttia maailman trooppisesta metsäkadosta?
  • Millaiset tekijät tai tuotteet kiihdyttävät trooppista metsäkatoa?

Esimerkkivastaus:

 • Trooppinen metsäkato viittaa sademetsien tuhoutumiseen. Sademetsää tuhoutuu tällä hetkellä jatkuvasti, eniten Brasiliassa ja Indonesiassa.
 • Sademetsien tuhoutuminen on erityisen huolestuttavaa ilmaston ja eliöstön monimuotoisuuden kannalta, sillä sademetsät lukeutuvat maapallon monimuotoisimpiin elinympäristöihin.
 • Esimerkiksi vuonna 2020 trooppisten alueiden maiden metsäpeitteestä menetettiin 12 miljoonaa hehtaaria (120 000 neliökilometriä). 12 miljoonan hehtaarin hakkuut aiheuttavat ilmastopäästöjä saman verran kuin 570 miljoonaa henkilöautoa vuodessa. 
 • Maailman trooppisesta metsäkadosta noin 50 prosenttia tapahtuu Brasiliassa ja Indonesiassa. Brasiliassa tapahtuu noin kolmasosa maailman trooppisesta metsäkadosta, mikä on Indonesian trooppista metsäkatoa (sivuston taulukossa n. 14 %) vielä huomattavasti enemmän. (Huom. On hyvä muistaa, että hyödykkeiden kansainvälinen kysyntä kiihdyttää trooppista metsäkatoa. Tuhosta ei voi syyttää pelkästään yksittäisiä maita, joiden alueella katoa tapahtuu.)
 • Trooppista metsäkatoa kiihdyttävät muun muassa lihan, soijan ja palmuöljyn tuotanto (maatalous ja karjalaitumet). (Huom. soijasta suurin osa käytetään eläinten ruokkimiseen.)
 • Lihantuotannosta johtuva trooppinen metsäkato on erityisen suurta Brasiliassa. Se on suurta myös muualla Latinalaisessa Amerikassa.