Skogar bekämpar klimatförändringar: Mer information om uppgifterna för lärare

Lågstadiet

/
Individuell uppgift /paruppgift: Ingen skog utan träd

Hur många trädslag kan du/ni namnge? Hur länge det räcker för olika trädslag i Finland att växa sig stora? Varför är det viktigt att plantera träd hos oss och i världen?

Bakgrundsinformation:

Paruppgift: Sånger med skogs- och djurtema

 • Vilka sånger om skog eller djur känner ni till? Eller sagor? Sjung en sång eller berätta en saga för de andra – antingen en som ni själva har hittat på eller en som ni kan sedan tidigare.
 • Till sist kan ni diskutera med klassen om människan hotar djuren och den övriga naturen i er sång eller saga?

Inget modellsvar.

Paruppgift: Utrotningshotade djur

 • Vilka utrotningshotade djur i Finland eller utomlands kan ni namnge? Ni kan också söka information på internet. Försök samtidigt ta reda på varför djuret riskerar att utrotas.

Som stöd:

 • YLE, 8.3.2019: Röda listan (hotgrad i Finland)
 • Andra utrotningshotade djur finns till exempel på WWF:s webbplats. (Obs! Alla arter på webbplatsen är inte utrotningshotade.)

Högstadiet /gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Tropisk avskogning

 • Vad menas med tropisk avskogning? 
 • Varför är den tropiska avskogningen ett särskilt oroande fenomen?
 • Studera engelskspråkig statistik om tropisk avskogning
  • I vilka två länder sker nästan 50 procent av den tropiska avskogningen i världen?
  • Vilka faktorer eller produkter påskyndar den tropiska avskogningen?

Exempelsvar:

 • Den tropiska avskogningen visar att regnskogarna förstörs. Regnskog förstörs för närvarande konstant, mest i Brasilien och Indonesien.
 • Förstörelsen av regnskogar är särskilt oroväckande med tanke på klimatet och organismernas mångfald, eftersom regnskogarna hör till de mest mångformiga livsmiljöerna på jorden.
 • Till exempel år 2020 miste länderna i de tropiska områdena 12 miljoner hektar (120 000 kvadratkilometer) av sitt skogstäcke. Avverkning av 12 miljoner hektar orsakar lika mycket klimatutsläpp som 570 miljoner personbilar per år. 
 • Omkring 50 procent av den tropiska avskogningen i världen sker i Brasilien och Indonesien. Omkring en tredjedel av den tropiska avskogningen i världen sker i Brasilien, vilket är betydligt mer än den tropiska avskogningen i Indonesien (ca 14 procent i tabellen på webbplatsen). (Obs! Det är bra att komma ihåg att internationell efterfrågan på varor påskyndar den tropiska avskogningen. Man kan inte anklaga enbart de enskilda länder där avskogningen sker för förstörelsen.)
 • Bland annat produktionen av kött, soja och palmolja (jordbruk och betesmark) forcerar den tropiska avskogningen. (Obs! Största delen av sojan används som djurfoder.)
 • Den tropiska avskogningen som köttproduktionen orsakar är särskilt stor i Brasilien. Den är stor också på andra håll i Latinamerika.