Mikä Agenda 2030?: Tehtävien lisätiedot opettajalle

Alakoulu

Paritehtävä: Löydä oikea symboli 

Puolelle luokasta jaetaan opettajan valitsemat kestävän kehityksen symbolit, toiselle puolelle symboleiden otsikot. Oppilaat nostavat kuvansa näkyville ja etsivät oman parinsa. Parit pohtivat ensin, mitä tavoite käytännössä voisi tarkoittaa ja katsovat sitten tavoitteen kuvauksen verkkosivuilta. Lopuksi parit esittelevät tavoitteen muulle luokalle. Yhdessä luokka voi pohtia, ovatko tavoitteen sisältämät asiat kunnossa Suomessa. 

Kysymyksiä keskustelun tueksi:

 • Miten Suomi on kehittynyt?
  • Kun vanhemmat/isovanhemmat olivat lapsia tai 100 vuodessa?
  • Mitkä asiat ovat paremmin/huonommin kuin ennen?
  • Mitkä asiat (esim. keksinnöt, historian tapahtumat, ideat ja ajatukset) ovat muuttaneet asioita Suomessa kohti parempaa?

Yksilötehtävä: Piirrä sarjakuva  

Katsokaa yhdessä Supersankarihommia-video. Valitse yksi kestävän kehityksen tavoitteista. Keksi siihen liittyvä lyhyt tarina ja piirrä se sarjakuvaksi. 

Ei vastausmallia.


Yläkoulu /lukio

Ryhmätehtävä: Tutustu tavoitteisiin 

Opettajan valitsemat kestävän kehityksen symbolit kiinnitetään isoille papereille eri puolille luokkaa. Jokainen ryhmä valitsee yhden symbolin, jonka tavoitteeseen se haluaa perehtyä. Ryhmä kirjaa symbolin alle, mitä asioita tavoitteella halutaan parantaa. Sen jälkeen yksi ryhmäläisistä jää kertomaan tavoitteesta muille ryhmille, jotka kiertävät symbolilta toiselle. Kiertävien ryhmien tehtävänä on kirjata keinoja, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Lopuksi tavoitteiden saavuttamisesta keskustellaan opettajan johdolla koko luokan kanssa. 

Ei vastausmallia.

/
Ryhmä/paritehtävä: Keskustelu kestävän kehityksen tavoitteista  

Pohtikaa ryhmissä kestävän kehityksen tavoitteita: 

 • Miten tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa esimerkiksi tansanialaisnuoren elämään? 
 • Mitä tapahtuu, jos tavoitteet eivät toteudukaan? 
 • Miten tavoitteiden toteutuminen tai toteutumattomuus vaikuttaa omaan elämäänne? 

Kysymyksiä ja taustaa keskustelun tueksi:

 • Miten koulutus vaikuttaa tyttöjen ja poikien tasa-arvoon? Entä työmahdollisuuksiin?
 • Erityisesti tyttöjen koulutus vähentää köyhyyttä ja lisää tasa-arvoa. Koulutus tukee tyttöjen kasvua päätöksentekijöiksi niin itseään kuin yhteiskuntaakin koskevissa asioissa.
 • Tansanialaisten nuorten mahdollisuudet parantaa omaa elämäänsä eivät lisäänny, jos työ ja tulot eivät tulevaisuudessa jakaannu tasaisemmin kansalaisten kesken. Tällä hetkellä työstä ei välttämättä saa palkkaa, jolla pystyisi elättämään itsensä ja perheensä.   
 • Mitä merkitystä on nuorten seksuaalikasvatuksella? Miten se liittyy väestönkasvuun?
 • Tyttöjen oikeus päättää omasta kehostaan paranee, kun seksuaalikasvatusta ja ehkäisyä on paremmin tarjolla. Tämä vaikuttaa myös väestönkasvuun.
 • Voimakas väestönkasvu vaarantaa useiden tavoitteiden toteutumista. 
 • Miten puhtaan veden saatavuus ja sanitaatio vaikuttavat koululaisten elämään?
 • Jos vettä ei ole saatavilla lähellä, menee koululaisilla aikaa vedenhakuun – se on poissa leikeistä ja opiskelusta.
 • Monet tytöt ovat kuukautisten ajan poissa koulusta, jos kouluissa ei ole kunnollisia käymälöitä tai perheillä ei ole varaa siteisiin. 
 • Puhdas juomavesi, vessat ja hygieniasta huolehtiminen vähentävät sairauksia kuten ripulin ja polion esiintymistä.
 • Mitä iloa nuorille voi olla puhtaasta energiasta, esimerkiksi aurinkosähköstä?
 • Aurinkopaneelit voivat tuoda sähköä seuduille, joille maan sähköverkko ei ulotu. Sähkön ansiosta nuoret voivat opiskella myös pimeän jälkeen. Uusiutuvat energiamuodot ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta.
 • Mitä vaikutuksia toteutumattomuudella voi olla?

Yksilötehtävä: Onko kehitysyhteistyöstä hyötyä?

Tutustu Maailma 2030 -verkkosivustoon ja muuhun syventävään aineistoon opettajan ohjeiden mukaan. Pohdi tekstissäsi: 

 • Millaista kritiikkiä kehitysyhteistyöhön on kohdistunut ja miksi? 
 • Onko kritiikkiin mielestäsi syytä? 
 • Mitä tapahtuisi, jos kaikki kehitysyhteistyö lopetettaisiin? 

Näkökulmia: 

 • Millaista kritiikkiä on esitetty?
  • Kehittyvät maat tulevat riippuvaisiksi ulkopuolisesta avusta, eivätkä itse ota vastuuta velvoitteistaan, esim. terveydenhuollon järjestämisestä. 
  • Rahat menevät korruptioon eivätkä hyödytä köyhiä, joille ne on tarkoitettu. 
  • Köyhyys, kriisit ja ilmastonmuutos vain jatkuvat ja pahenevat – kehitysyhteistyöllä ei ole onnistuttu ratkaisemaan ongelmia.
  • Tulokset eivät ole kestäviä, vaan loppuvat kun yhteistyökumppanit lähtevät. Paikallisia ei ole kuunneltu tarpeeksi.
  • Yhteistyökumppanit saattavat ajaa omia etujaan, esimerkiksi tukemalla oman maansa yritystoimintaa.
 • Miten kehitysyhteistyössä on vastattu kritiikkiin?
  • Kirjoituksessa voi nostaa esimerkkejä kehitysyhteistyön tuloksista.
  • Vastuu muutoksesta on kumppanimailla itsellään, Suomi ja kansainväliset järjestöt tukevat niitä muutoksen tekemisessä. Kun paikalliset asukkaat vastaavat hankkeista suunnittelusta lähtien, tulee tuloksista kestäviä.
  • Korruptioon puututaan. Suomi ja esimerkiksi YK:n järjestöt valvovat varojen käyttöä tarkasti, ja mikäli väärinkäyttöä ilmenee, peritään rahat takaisin.
  • Kehitysyhteistyöllä tuetaan hallinnon parantamista, esimerkiksi kitketään korruptiota ja parannetaan veronkeruuta.
  • Kehitysyhteistyön ei ole tarkoituskaan ratkaista yksin maailman ongelmia. Esimerkiksi yrityksiä tarvitaan mukaan, ilman yksityissektoria kehitystavoitteita ei saavuteta maailmanlaajuisesti.
 • Jos kehitysyhteistyö lopetettaisiin maailmassa?
  • Lopettaminen vaikeuttaisi miljoonien köyhien ihmisten elämää. Kehitysyhteistyöllä tehdään paljon ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää työtä.
  • Kehitysyhteistyön merkitys on suurin köyhimmissä ja ns. hauraissa valtioissa. Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaisi entisestään ja voisi lisätä ristiriitoja maiden sisällä ja välillä. 
  • Kehityspolitiikalla vaikutetaan vakauteen ja turvallisuuteen globaalisti.
  • Kehitysyhteistyö on yksi keino luoda yhteyksiä valtioiden, yritysten, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen välille. Osapuolten osaaminen jäisi kapeammaksi ilman kumppanuuksia.
  • Hyvätkin kehitystulokset ovat vaarassa, jos tuki loppuu liian aikaisin.