Agenda 2030 – Sant eller falskt?

Testa dina kunskaper om FN:s globala mål för hållbar utveckling

Lågstadiet

1. Ingen fattigdom

Frågan

Sant.
Det finns människor i världen som inte har råd att köpa tillräckligt med mat åt sig eller sin familj. Läs mer om det globala målet.

2. Ingen hunger

Frågan

Falskt.
Det finns 146 miljoner barn som lider av hunger i världen. Vart sjätte barn i utvecklingsländer får inte tillräckligt med näringsrik mat. Läs mer om det globala målet.

3. Hälsa och välbefinnande

Frågan

Sant.
I många länder är vägen till närmaste läkare mycket lång. Det kanske inte finns några bilar och vägarna är dåliga. Läs mer om det globala målet.

4. God utbildning för alla

Frågan

Falskt.
Det finns mycket vuxna människor som inte kan läsa. De har inte haft möjlighet att gå i skola. Läs mer om det globala målet.

5. Jämställdhet

Frågan

Falskt.
I vissa länder finns fortfarande tvångsäktenskap, det vill säga att släktingarna bestämmer vem du ska gifta dig med. Läs mer om det globala målet.

6. Rent vatten och sanitet

Frågan

Falskt.
Nästan två miljarder människor lever utan en toalett. Läs mer om det globala målet.

7. Hållbar och ren energi för alla

Frågan

Sant.
Till exempel i Afrika är det allt vanligare att man laddar sin telefon med en solpanel. Panelens celler förvandlar solens ljus till elektricitet. Läs mer om det globala målet.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Frågan

Falskt.
Tyvärr finns det arbetsförhållanden som påminner om slaveri också idag: arbetarna får inte lön och de kan inte lämna jobbet. Läs mer om det globala målet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Frågan

Sant.
En innovation kan t.ex. vara ett nytt föremål eller ett nytt sätt att göra saker på. Innovationer behövs för att hejda klimatförändringen och för att producera tillräckligt med mat åt alla. Läs mer om det globala målet.

10. Minskad ojämlikhet

Frågan

Sant.
Du kan till exempel själva besluta dig för att behandla alla människor hyggligt. Läs mer om det globala målet.

11. Hållbara städer och samhällen

Frågan

Sant.
Till exempel i Kina är luften på vissa ställen så förorenad att folk hellre håller sig inomhus. Läs mer om det globala målet.

12. Hållbar konsumtion

Frågan

Sant.
Matrester hör hemma i bioavfallet. Också barn kan delta i att sortera och återvinna hemma och i skolan. Läs mer om det globala målet.

13. Bekämpa klimatförändringen

Frågan

Falskt.
Klimatförändringen känner inga gränser och konsekvenserna känns över hela jorden. Var och en kan bekämpa klimatförändringen till exempel genom att knäppa av datorn eller dra ut telefonens laddare när man laddat klart. Läs mer om det globala målet.

14. Hav och marina resurser

Frågan

Falskt.
Det finns en risk att vissa fiskarter försvinner helt och hållet på grund av överfiske. I Finland lönar det sig att äta insjöfisk, till exempel mujkor och abborre. Läs mer om det globala målet.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Frågan

Sant.
Till exempel saimenvikaren är en av världens ovanligaste sälar och den förekommer ingen annanstans än i Finland. Läs mer om det globala målet.

16. Fred och rättvisa

Frågan

Sant.
I många länder har staten inte ett komplett register över alla sina invånare där de står när de är födda. Alla finländare får en personbeteckning när de föds. Läs mer om det globala målet.

17. Genomförande och globalt partnerskap

Frågan

Sant.
På webbplatsen maailma2030.fi/sv får du tips om hur du kan delta. Läs mer om det globala målet.

Högstadiet / gymnasiet

1. Ingen fattigdom

Frågan

Sant.
Extrem fattigdom betyder enligt Världsbankens definition att en människa lever på mindre än 1,90 dollar per dag. Läs mer om det globala målet.

2. Ingen hunger

Frågan

Sant.
Allvarlig övervikt kan leda till olika sjukdomar hos barn. Det beräknas att det finns kring 42 miljoner överviktiga barn i världen. Läs mer om det globala målet.

3. Hälsa och välbefinnande

Frågan

Falskt.
Smittkoppor, som också fanns i Finland, har utrotats från jorden genom vaccin. Läs mer om det globala målet.

4. God utbildning för alla

Frågan

Falskt.
Också i utvecklingsländer kan allt fler barn i skolåldern använda smarttelefoner och datorer. Läs mer om det globala målet.

5. Jämställdhet

Frågan

Falskt.
Inte ens i Finland fungerar jämställdheten när det gäller löner. Läs mer om det globala målet.

6. Rent vatten och sanitet

Frågan

Sant.
I Finland är diarré inte en dödlig sjukdom tack vare rent drickvatten, god hygien och sjukhusvård, men i världen är diarrésjukdomar en av de vanligaste orsakerna till att små barn dör. Läs mer om det globala målet.

7. Hållbar och ren energi för alla

Frågan

Falskt.
Det tar miljontals år för olja att bildas. Solenergi och vindkraft är exempel på förnybara energikällor. Läs mer om det globala målet. Läs mer om det globala målet.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Frågan

Sant.
Det finns länder där alla familjer inte har råd att låta sina barn gå i skolan eftersom barnet måste jobba och tjäna pengar. Enligt FN:s barnkonvention får barn inte tvingas arbeta så att det stör deras skolgång. Läs mer om det globala målet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Frågan

Falskt.
Bara 75 procent av Europas befolkning använder internet. Läs mer om det globala målet.

10. Minskad ojämlikhet

Frågan

Falskt.
I skatteparadis gömmer människor och företag undan sina pengar för myndigheterna så de ska slippa betala skatt. När företag i utvecklingsländer gömmer sin vinst i skatteparadis får de fattiga länderna mindre skatteintäkter och sedan har de t.ex. inte råd att bygga skolor. Läs mer om det globala målet.

11. Hållbara städer och samhällen

Frågan

Falskt.
Slum betyder ett fattigt område i en storstad där det oftast inte finns rent vatten eller avloppssystem. Läs mer om det globala målet.

12. Hållbar konsumtion

Frågan

Falskt.
Det behövs ca 10 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans eftersom bomullsodlingen kräver mycket bevattning. Därför lönar det sig att tänka noga efter när man köper nya kläder. Läs mer om det globala målet.

13. Bekämpa klimatförändringen

Frågan

Sant.
Den pågående klimatförändringen beror på att vi använder fossila bränslen, till exempel stenkol och olja, för att producera energi. Också jordbruket, trafiken och människors konsumtionsval påverkar klimatets uppvärmning. Läs mer om det globala målet.

14. Hav och marina resurser

Frågan

Falskt.
Östersjön är mycket förorenad. Havet lider av för mycket fosfor och av syrebrist. Läs mer om det globala målet.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Frågan

Falskt.
Skogsavverkningen hotar hundratals arter också i Finland. Det finns till exempel hälften mindre blåbär än det fanns på 1950-talet. Läs mer om det globala målet.

16. Fred och rättvisa

Frågan

Sant.
I Finland och de andra nordiska länderna förekommer det bara lite korruption jämfört med många andra länder. Läs mer om det globala målet.

17. Genomförande och globalt partnerskap

Frågan

Falskt.
Målen gäller alla länder i världen, också Finland. Hela jordklotet mår bättre när vi arbetar tillsammans för att åstadkomma en hållbar förändring tills 2030. Läs mer om det globala målet. Läs mer om det globala målet.

Close Bitnami banner
Bitnami