Agenda 2030 – Sant eller falskt?

Testa dina kunskaper om FN:s globala mål för hållbar utveckling

Lågstadiet

1. Ingen fattigdom

I Finland betalar du mer för en glasstrut än vad en människa som lever i extrem fattigdom har att leva på en hel dag.

Kolla svaret

Sant.
Det finns människor i världen som inte har råd att köpa tillräckligt med mat åt sig eller sin familj. Läs mer om det globala målet.

2. Ingen hunger

Alla barn i världen får ett mål varm mat om dagen.

Kolla svaret

Falskt.
Det finns 146 miljoner barn som lider av hunger i världen. Vart sjätte barn i utvecklingsländer får inte tillräckligt med näringsrik mat. Läs mer om det globala målet.

3. Hälsa och välbefinnande

Det finns barn som måste gå en hel dag för att komma till en läkare.

Kolla svaret

Sant.
I många länder är vägen till närmaste läkare mycket lång. Det kanske inte finns några bilar och vägarna är dåliga. Läs mer om det globala målet.

4. God utbildning för alla

Alla vuxna kan läsa och räkna.

Kolla svaret

Falskt.
Det finns mycket vuxna människor som inte kan läsa. De har inte haft möjlighet att gå i skola. Läs mer om det globala målet.

5. Jämställdhet

Vuxna människor får alltid bestämma själva vem de gifter sig med.

Kolla svaret

Falskt.
I vissa länder finns fortfarande tvångsäktenskap, det vill säga att släktingarna bestämmer vem du ska gifta dig med. Läs mer om det globala målet.

6. Rent vatten och sanitet

Nästan alla människor har en toalett hemma.

Kolla svaret

Falskt.
Nästan två miljarder människor lever utan en toalett. Läs mer om det globala målet.

7. Hållbar och ren energi för alla

Man kan ladda en telefon med solljus.

Kolla svaret

Sant.
Till exempel i Afrika är det allt vanligare att man laddar sin telefon med en solpanel. Panelens celler förvandlar solens ljus till elektricitet. Läs mer om det globala målet.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag behöver ingen arbeta som slav.

Kolla svaret

Falskt.
Tyvärr finns det arbetsförhållanden som påminner om slaveri också idag: arbetarna får inte lön och de kan inte lämna jobbet. Läs mer om det globala målet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovation betyder en ny uppfinning.

Kolla svaret

Sant.
En innovation kan t.ex. vara ett nytt föremål eller ett nytt sätt att göra saker på. Innovationer behövs för att hejda klimatförändringen och för att producera tillräckligt med mat åt alla. Läs mer om det globala målet.

10. Minskad ojämlikhet

Finländare kan påverka så att världen blir mer jämlik.

Kolla svaret

Sant.
Du kan till exempel själva besluta dig för att behandla alla människor hyggligt. Läs mer om det globala målet.

11. Hållbara städer och samhällen

Det finns städer där människor måste ha andningsskydd när de går ut eftersom luften är så dålig.

Kolla svaret

Sant.
Till exempel i Kina är luften på vissa ställen så förorenad att folk hellre håller sig inomhus. Läs mer om det globala målet.

12. Hållbar konsumtion

Det är viktigt att man slänger bananskal i rätt soptunna.

Kolla svaret

Sant.
Matrester hör hemma i bioavfallet. Också barn kan delta i att sortera och återvinna hemma och i skolan. Läs mer om det globala målet.

13. Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringen gäller inte Finland.

Kolla svaret

Falskt.
Klimatförändringen känner inga gränser och konsekvenserna känns över hela jorden. Var och en kan bekämpa klimatförändringen till exempel genom att knäppa av datorn eller dra ut telefonens laddare när man laddat klart. Läs mer om det globala målet.

14. Hav och marina resurser

Fisken i haven tar inte slut, man kan fiska hur mycket som helst.

Kolla svaret

Falskt.
Det finns en risk att vissa fiskarter försvinner helt och hållet på grund av överfiske. I Finland lönar det sig att äta insjöfisk, till exempel mujkor och abborre. Läs mer om det globala målet.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Bland annat snöleoparden och jättepandan är utrotningshotade djur, men det finns också utrotningshotade arter i Finland.

Kolla svaret

Sant.
Till exempel saimenvikaren är en av världens ovanligaste sälar och den förekommer ingen annanstans än i Finland. Läs mer om det globala målet.

16. Fred och rättvisa

Det finns många vuxna som inte vet när de har födelsedag.

Kolla svaret

Sant.
I många länder har staten inte ett komplett register över alla sina invånare där de står när de är födda. Alla finländare får en personbeteckning när de föds. Läs mer om det globala målet.

17. Genomförande och globalt partnerskap

Också en skolelev kan dra sitt strå till stacken för att de globala målen ska uppnås.

Kolla svaret

Sant.
På webbplatsen maailma2030.fi/sv får du tips om hur du kan delta. Läs mer om det globala målet.

Högstadiet / gymnasiet

1. Ingen fattigdom

Människor som lever i extrem fattigdom har mindre än två euro att leva på om dagen.

Kolla svaret

Sant.
Extrem fattigdom betyder enligt Världsbankens definition att en människa lever på mindre än 1,90 dollar per dag. Läs mer om det globala målet.

2. Ingen hunger

Överviktiga barn är ett växande problem också i utvecklingsländer.

Kolla svaret

Sant.
Allvarlig övervikt kan leda till olika sjukdomar hos barn. Det beräknas att det finns kring 42 miljoner överviktiga barn i världen. Läs mer om det globala målet.

3. Hälsa och välbefinnande

Vaccin kan inte utrota en sjukdom helt.

Kolla svaret

Falskt.
Smittkoppor, som också fanns i Finland, har utrotats från jorden genom vaccin. Läs mer om det globala målet.

4. God utbildning för alla

Skolbarn i utvecklingsländer har inga telefoner och använder inte datorer.

Kolla svaret

Falskt.
Också i utvecklingsländer kan allt fler barn i skolåldern använda smarttelefoner och datorer. Läs mer om det globala målet.

5. Jämställdhet

Kvinnor och män får lika mycket lön om de har samma jobb.

Kolla svaret

Falskt.
Inte ens i Finland fungerar jämställdheten när det gäller löner. Läs mer om det globala målet.

6. Rent vatten och sanitet

Ett litet barn kan dö av diarré.

Kolla svaret

Sant.
I Finland är diarré inte en dödlig sjukdom tack vare rent drickvatten, god hygien och sjukhusvård, men i världen är diarrésjukdomar en av de vanligaste orsakerna till att små barn dör. Läs mer om det globala målet.

7. Hållbar och ren energi för alla

Man kan utvinna förnybar energi av olja.

Kolla svaret

Falskt.
Det tar miljontals år för olja att bildas. Solenergi och vindkraft är exempel på förnybara energikällor. Läs mer om det globala målet. Läs mer om det globala målet.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Din t-skjorta kan vara sydd av ett barn.

Kolla svaret

Sant.
Det finns länder där alla familjer inte har råd att låta sina barn gå i skolan eftersom barnet måste jobba och tjäna pengar. Enligt FN:s barnkonvention får barn inte tvingas arbeta så att det stör deras skolgång. Läs mer om det globala målet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Alla människor i Europa använder internet.

Kolla svaret

Falskt.
Bara 75 procent av Europas befolkning använder internet. Läs mer om det globala målet.

10. Minskad ojämlikhet

Ett skatteparadis är en plats dit det är billigt att åka på semester.

Kolla svaret

Falskt.
I skatteparadis gömmer människor och företag undan sina pengar för myndigheterna så de ska slippa betala skatt. När företag i utvecklingsländer gömmer sin vinst i skatteparadis får de fattiga länderna mindre skatteintäkter och sedan har de t.ex. inte råd att bygga skolor. Läs mer om det globala målet.

11. Hållbara städer och samhällen

Det finns slumområden i Finland.

Kolla svaret

Falskt.
Slum betyder ett fattigt område i en storstad där det oftast inte finns rent vatten eller avloppssystem. Läs mer om det globala målet.

12. Hållbar konsumtion

Det behövs hundra liter vatten för att tillverka ett par jeans.

Kolla svaret

Falskt.
Det behövs ca 10 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans eftersom bomullsodlingen kräver mycket bevattning. Därför lönar det sig att tänka noga efter när man köper nya kläder. Läs mer om det globala målet.

13. Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringen beror på sådant som människor gör.

Kolla svaret

Sant.
Den pågående klimatförändringen beror på att vi använder fossila bränslen, till exempel stenkol och olja, för att producera energi. Också jordbruket, trafiken och människors konsumtionsval påverkar klimatets uppvärmning. Läs mer om det globala målet.

14. Hav och marina resurser

Vattnet i Finska viken är så rent att det inte finns cyanobakterier (”blågröna alger”).

Kolla svaret

Falskt.
Östersjön är mycket förorenad. Havet lider av för mycket fosfor och av syrebrist. Läs mer om det globala målet.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Finlands skogar mår utmärkt.

Kolla svaret

Falskt.
Skogsavverkningen hotar hundratals arter också i Finland. Det finns till exempel hälften mindre blåbär än det fanns på 1950-talet. Läs mer om det globala målet.

16. Fred och rättvisa

Korruption betyder att man ger mutor åt en statlig myndighet, till exempel en domare, för sin egen eller ett företags vinning.

Kolla svaret

Sant.
I Finland och de andra nordiska länderna förekommer det bara lite korruption jämfört med många andra länder. Läs mer om det globala målet.

17. Genomförande och globalt partnerskap

De globala målen för hållbar utveckling gäller bara utvecklingsländer.

Kolla svaret

Falskt.
Målen gäller alla länder i världen, också Finland. Hela jordklotet mår bättre när vi arbetar tillsammans för att åstadkomma en hållbar förändring tills 2030. Läs mer om det globala målet. Läs mer om det globala målet.