DADAAB, Kenya

När flyktinglägret i Dadaab öppnade 1991 var det planerat för 90 000 människor. Lägret ligger i nordvästra Kenya och den största delen av invånarna är somalier som flytt undan inbördeskriget i sitt hemland, som pågått i flera årtionden, samt torkan och hungersnöden. När lägret var som störst bodde där nästan en halv miljon människor och det var världens största flyktingläger. År 2020 bodde det uppskattningsvis 220 000 flyktingar i Dadaab. 

År 2015 meddelade Kenyas regering att man skulle stänga flyktinglägret i Dadaab. Beslutet väckte hård kritik internationellt. I augusti 2016 bestämde Kenyas högsta domstol att stängningsbeslutet var olagligt. Tusentals människor hade dock redan hunnit återvända till det bräckliga Somalia, en del under tvång och vissa frivilligt. Våren 2021 krävde Kenya igen att lägret ska stängas.

Flyktinglägret i Dadaab är indelat i tre områden: Ifo, Dagahaley och Hagadera. När lägret i Dabaad var som störst var det indelat i fem delar. På grund av hungersnöd och torka som drabbade Afrikas horn 2011 öppnade man ytterligare två läger, Ifo 2 och Kambioos. Dessa läger stängdes dock senare eftersom en del av människorna återvände hem.

År 2011 bad FN:s flyktingorganisation Kenyas Röda Kors att bli samarbetspartner i lägret. Kenyas Röda Kors drev lägret Ifo 2 som led av epidemier av kolera, tuberkulos och hepatit på grund av den dåliga hygienen. Det fanns för få toaletter eller latriner vilket ledde till att sjukdomar spreds. Bristen på latriner ledde också till andra problem, till exempel fler våldtäkter nattetid. På grund av problemen med rent vatten, sanitet och säkerheten i lägret byggde Röda Korset fler latriner och ordnade bättre rådgivning om hygien. Finlands Röda Kors stödde programmet för vatten och sanitet som drevs av Kenyas Röda Kors. 

Somalia har på grund av inbördeskrig och naturkatastrofer befunnit sig i kaos i flera årtionden. Trupper som motsatte sig den somaliska regeringen ockuperade huvudstaden Mogadishu 1991. Norra Somaliland blev självständigt och andra delar av landet splittrades i klaner och stammar. Sedan dess har krig, perioder av torka och hungersnöd avlöst varandra och krävt tiotusentals liv.

Finland hjälper att stabilisera förhållandena i Somalia och bygga upp samhället på nytt genom utvecklingssamarbete, krishantering och humanitärt bistånd. I allt samarbete mellan Finland och Somalia ligger fokus på att bygga upp landet och förverkliga kvinnors och barns rättigheter. Finlands bilaterala stöd till Somalia är 54 miljoner euro under 2021–2024. Med stödet vill Finland stärka landets kärnfunktioner och samhällets resiliens.

Kvinnors och flickors välfärd och rättigheter främjas med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. På grund av Finlands stöd har förlossningarna blivit tryggare och dödligheten bland nyfödda prematurer har sjunkit betydligt.